Bài học tuần này là bài thứ tư trong loạt bài Giáng sinh. Chúng ta sẽ hòa lòng với những người chăn chiên, còn gọi là mục đồng, là người đầu tiên đến thăm em bé Giê-xu.

Một số điểm chính:

  • Họ là người không quan trọng trong xã hội, nhưng rất quan trọng đối với Chúa.
  • Họ nói với mọi người về Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng hãy nói với mọi người.
  • Họ dâng cho Chúa những gì họ có.
  • Chúa Giê-xu là người chăn vĩ đại.

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This