Câu chuyện sẽ học tuần này chép trong 1 Sa-mu-ên 16:1-13, trong đó, Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít, một cậu bé chăn chiên, sẽ là vị vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên.

Một số điểm chính là:

  • Chúng ta cần có một kết cuộc tốt đẹp.
  • Đức Chúa Trời nhìn vào lòng người chứ không phải ngoại hình.
  • Đức Chúa Trời dùng những việc nhỏ để chuẩn bị chúng ta cho những việc lớn.
  • Chúng ta cần kiên nhẫn và chờ đợi lời hứa của Chúa.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học: Đa-vít – Cậu Bé Chăn Chiên

Bắt đầu giờ học bằng cách ôn lại bài tuần trước về Vua Sau-lơ. Nhắc lại là dân chúng muốn có một vị vua giống như những dân tộc khác. Họ rất vui mừng đã có được vua Sau-lơ, vì anh ấy trông giống như một vị vua tốt. Anh ấy cao, đẹp trai, và mạnh mẽ. Anh ấy rất giống vua. Giải thích rằng anh ta khởi đầu tốt đẹp, nhưng chẳng bao lâu, mọi thứ đều sai trật cả.

Dùng cơ hội này để nói chuyện với bé về việc hoàn thành tốt công việc, không phải là chỉ bắt đầu thật tốt. Ví dụ, có thể bé bắt đầu dọn dẹp đồ chơi thật ngăn nắp, nhưng nửa chừng thấy chán rồi để lại một mớ lộn xộn. Hoặc ban đầu bé lắng nghe chăm chú câu chuyện rồi sau đó lại làm việc riêng của bé.

Vua Sau-lơ bắt đầu làm theo ý riêng của mình, vì vậy Đức Chúa Trời bảo Sa-mu-ên đi xức dầu cho một vị vua mới của Y-sơ-ra-ên. 

Đọc câu 6-11, kể về Sa-mu-ên đến nhà của Gie-sê. Giải thích là Gie-sê cho gọi tất cả con trai của mình về, và hầu như quên mất Đa-vít, vì cậu ta đang chăn chiên ngoài đồng. Hỏi xem bé có nghĩ rằng một cậu bé chăn chiên sẽ trở thành một vị vua tốt không?

Cắt ra một số hình ảnh về người trong tạp chí, hoặc trên trang mạng. Bảo bé chọn những người làm các công việc khác nhau. Ví dụ: ca sĩ, người khuân vác nặng nề, người giúp đỡ người khác, người bệnh, v.v. Giải thích chúng ta thường đánh giá mọi người bằng vẻ bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời quan tâm đến con người thật bên trong chúng ta. Nhắc rằng, bé không bao giờ quá nhỏ để rồi Chúa không dùng đến bé.

Đa-vít chăm lo bầy chiên của cha mình ngoài đồng thật xuất sắc. Hãy nghĩ về nhu cầu của bầy chiên: Thức ăn, nước uống, sự an toàn, chỗ ngủ qua đêm, v.v. Bạn có thể thực hiện một chuyến đi đến một trang trại địa phương và ghé thăm một bầy chiên với bé. Đức Chúa Trời thấy rằng Đa-vít có một tấm lòng thương yêu bầy mình, nên bảo trọng chiên thật tốt. Chúa biết rằng Đa-vít đã quan tâm, chăm sóc bầy chiên tốt, thì cậu ấy cũng sẽ chăm sóc dân sự của Ngài thật tốt. Nhắc bé điều quan trọng, là từ việc nhỏ đến việc lớn, đều phải làm tốt hết. Đọc Cô-lô-se 3:23-24, “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa.” Nói với bé về lòng kiên nhẫn. Nhắc bé rằng khi bạn hứa điều gì đó, bạn sẽ giữ lời hứa, nhưng đôi khi bé phải chờ đợi. Ví dụ, bạn sẽ đưa bé đi công viên chiều nay. Giải thích rằng, mặc dù Đa-vít được Sa-mu-ên xức dầu làm vua, cậu ta đã phải chờ rất lâu, trước khi chính thức trở thành vua. Chúng ta phải chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời, còn Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa của Ngài.

Đa-vít – Cậu Bé Chăn Chiên – Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu

Cừu Bông

Kính Lúp hình Tim

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This