This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Tuần này, chúng ta tìm hiểu cách Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự của Ngài. Xuất Ê-díp-tô ký 40:34-38 thuật lại câu chuyện này, qua đó, chúng ta cũng sẽ xem cách ngày nay Chúa dẫn dắt chúng ta thế nào. Những điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt dân sự của Ngài.
  • Kinh Thánh là bản chỉ đường cho chúng ta – Thi thiên 119:105.
  • Đức Chúa Trời không chỉ hướng dẫn, mà Ngài còn đi với chúng ta.
  • Chúng ta phải chăm nhìn Chúa và đi theo Ngài.

Hướng dẫn bài học – Đức Chúa Trời Dẫn Dắt Dân Sự Ngài

Nhắc bé rằng dân Y-sơ-ra-ên đã dựng một đền tạm cho Chúa. Để làm gì bé có nhớ không? Đền tạm như một nơi để Đức Chúa Trời ngự, đám mây của Ngài giáng xuống đền tạm và vinh quang của Ngài phủ đầy nơi đó.

Chơi một trò chơi với bé để minh họa Đức Chúa Trời lãnh đạo dân sự của Ngài như thế nào. Làm một chiếc lều đơn giản cho bé như dồ chơi vậy. Chọn gối hay vật gì đó để làm đám mây, và một tranh vẽ đơn giản thế cho lều. Cách chơi: Nâng gối lên (nếu bé còn nhỏ quá, bạn có thể nói, “Đám mây đã cất lên”). Bé bắt đầu di chuyển lều của mình. Khi bạn hạ thấp đám mây, bé phải dừng lại. Trò chơi này sẽ thú vị hơn nếu có ít nhất hai người chơi. Bạn cũng có thể làm khó hơn: giao bé một nhiệm vụ (chẳng hạn như xây một tòa tháp bằng hình khối) để bé vừa xây tháp vừa phải trông chừng đám mây. Áp dụng bài học: chúng ta cần phải làm công việc của Chúa trên thế gian và không quên tập trung vào Ngài.

Đây là một cách khác để cho thấy chúng ta cần phải chăm nhìn Chúa như thế nào. Bạn có thể chơi trò chơi này suốt cả ngày. Treo một tấm hình trên tường, mỗi bên đều có hình. Nói với bé rằng trong lúc bé làm việc bạn sẽ lật hình lại. Thời gian lặp lại lâu hay mau tùy thuộc vào tuổi của bé (trẻ lớn hơn: thời gian lặp lại ngắn hơn). Cố gắng xoay hình khi bé bị phân tâm lo chơi hoặc làm việc. Nếu bé phát hiện hình đã bị xoay, bé sẽ được một quà nhỏ, 1 điểm, một cái ôm, v.v. Nếu bé không phát hiện, bạn hãy lật hình lại và chỉ cho bé thấy rằng bé lo chơi/làm và không tập trung vào sự dẫn dắt của bạn. Để trò chơi thú vị hơn, hãy đổi lại, cho bé xoay hình, còn bạn thì làm việc. Để bé lật hình qua lại xem bạn có phát hiện không. Bé sẽ rất khoái chí nếu có thể lừa được bạn!

Cả hai trò chơi này là để minh họa rằng chúng ta cần phải tập trung vào Đức Chúa Trời, nhưng vẫn làm những việc Ngài dẫn dắt chúng ta làm.

Lấy cuốn Kinh Thánh và mở ra. Chỉ cho bé rằng đọc Kinh Thánh là cách chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì. Đọc Thi thiên 119: 105. Khi cố bước đi trong đêm tối, chúng ta dễ bị té ngã trầy sướt. Khi bật đèn lên, cho chúng ta nhìn thấy nơi chúng ta sẽ đi và giúp chúng ta tránh bị tổn thương. Hãy vui mừng vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh để làm ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Hãy cầu nguyện với bé và xin Chúa Giê-xu giúp bạn làm theo sự dẫn dắt của Ngài.

Đức Chúa Trời Dẫn Dắt Dân Sự Ngài – Kể chuyện

Bài tập

Đức Chúa Trời Dẫn Dắt Dân Sự Ngài – Trang tô màu

Thủ công Trụ mây và Trụ lửa

Vật liệu:

  • 1 lõi của cuộn giấy lau bếp
  • Banh bông gòn
  • Giấy nhún đỏ và vàng hoặc khăn giấy
  • Len
  • Keo PVA
  • Bút hoặc bút chì

Tô màu thẻ đánh dấu trang

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This