Hierdie week kyk ons verder na die lewens van sommige van die rigters in Israel wat regeer het vanaf die verowering van die Beloofde Land, tot die kroon van Israel se eerste koning. Vandag sal ons die lewe van Simson bestudeer. Sy storie word gevind in Rigters 13-15.

Sommige van die belangrikste punte wat ons sal leer, is:

  • God gee vir ons spesiale vermoëns en gawes.
  • Ons moet versigtig wees wie ons vertrou, aangesien sommige mense ons sal probeer bedrieg.
  • Wanneer ons ons bekeer, vergewe God ons.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lesgids

Herinner die kind aan sommige van die verskillende rigters wie se stories ons gehoor het. (Debóra, Gideon.) Praat oor hoe rigters die leiers van Israel was net soos ons vandag leiers in ons lande het soos presidente, eerste ministers, ens.

Gesels oor hoe God aan Simson spesiale vermoë geskenk het. Vra die kind of hulle weet wat hierdie spesiale vermoë is. Bespreek hoe God Simson baie, baie sterk gemaak het. Gesels oor ander maniere waarop mense begaafd kan wees, soos om mooi te sing, intelligensie of bestendige hande te hê. Dink aan jou eie werk en bespreek met jou kind hoe God jou die vermoë gegee het om dit te kan doen.

Vra die kind of hulle weet wat vertroue beteken. Gesels oor hoe vertroue beteken dat ons glo dat iets die waarheid is. Gesels oor mense wat ons kan vertrou, soos mamma of pappa. Verduidelik dat die een persoon wat ons altyd kan vertrou, Jesus is.

Bespreek hoe ons wys moet wees om te verhoed dat ons deur mense bedrieg word. Om te illustreer hoe mense ons mislei,  vul ‘n beker / boks / ander houer met gefrommelde papier. Sit ‘n paar lekkers bo-op. Wys die kind hoe vol die houer lyk en hoe sommige mense sal probeer om ons te vertel dat dit gevul is met lekkers. Haal dan die lekkers af, en wys dat dit net gevul is met gefrommelde papier. Gesels oor ander maniere waarop mense ons kan probeer bedrieg. Wys van die maniere waarop Simson bedrieg is, uit. Gesels oor hoe Delila vir Simson gejok het, en hoe hy haar nie met sy geheim moes vertrou het nie. Verduidelik hoe ons versigtig moet wees wie ons vertrou.

Vra jou kind of hulle weet wat bekering beteken. Verduidelik dat bekering beteken om jammer te wees, maar ook om ‘n mens se rug op slegte gedrag te draai en ander pad te gaan.  Plaas ‘n stoel met ‘n verassing op, in ‘n oop spasie sonder enige hindernisse. Verduidelik dat julle die bekeringspeletjie sal speel. Herinner die kind dat bekering beteken om jammer te wees en jou rug op jou sonde te draai. Dink aan hoe Simson blind was, maar steeds op God kon vertrou om hom te vergewe toe hy hom bekeer het. Blinddoek jou kind. Draai hulle in ‘n sirkel en vertel hulle dat jy hulle sal lei tot by die verrassing. Elke keer as jy uitroep, “Bekeer jou!” beteken dit dat hulle in die verkeerde rigting gaan en ‘n ander rigting moet gaan.

Nadat die kind die verrassing gevind het, dink aan hoe die Bybel ons kan weglei van dinge wat verkeerd is. Herinner die kind dat ons vir God moet sê ons is jammer en ophou om slegte dinge te doen wanneer ons ons bekeer.

Bid saam met jou kind om Jesus te vra om jou te help om Hom te vertrou, en van ons sondes te bekeer.

Simson – – Storie

Werkkaarte

Inkleurbladsy

Simson Graskop

Simson Pilaar handwerk

Gratis aflaai

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This