Kliknutím na obrázky obálky získate priamy prístup k lekcii vo formáte pdf

Click the cover images for a direct pdf download of the lesson

Veľká noc

Vytvorte cestičku na bezpečnom mieste tým, že naň umiestnite obrázky v poradí 1 – 10.

Keď nájdete stránku s obrázkom, naskenujte QR kód a vypočujte si časť príbehu.

Keď nájdete obrázok 10, môžete si stiahnuť obrázky na vyfarbenie a certifikát.

Pin It on Pinterest

Share This