อาหารและข้อความ

อาหารและข้อความ

ยินดีต้อนรับสู่ “อาหารและข้อความ” นี่คือโปรแกรมพระคัมภีร์ที่ออกแบบมาสําหรับเด็กที่ต้องการสํารวจข้อความที่สําคัญ ๆ ในพระคัมภีร์ผ่านธีมเกี่ยวกับอาหาร โปรแกรมของเราแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: 5 เซสชันแรกมุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจปัญหาของความบาปและวิธีแก้ปัญหาที่พระเยซูจัดเตรียมให้ 7 เซสชันต่อไปจะเจาะลึกแง่มุมในเชิงปฏิบัติของการดําเนินชีวิตแบบคริสเตียน เช่น ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า การเชื่อฟัง ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซู และการเชื้อเชิญอย่างครอบคลุมให้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์หลักสําหรับโปรแกรม: “เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ” – เพลงสดุดี 34:8

รูปแบบต่าง ๆ

“อาหารและข้อความ” ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและปรับใช้ได้เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบและตารางเวลาที่หลากหลาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถใช้โปรแกรมที่ครอบคลุมนี้ได้:

  1. รูปแบบ VBS-โรงเรียนพระคัมภีร์วันหยุด/ชมรมวันหยุด แบบดั้งเดิม: คุณสามารถใช้โปรแกรมในช่วงโรงเรียนพระคัมภีร์วันหยุด 5 วันแบบดั้งเดิมได้ โดยใช้ 5 เซสชันแรกติดต่อกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เซสชั่นเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปูความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับความบาปและการไถ่ผ่านพระเยซู 7 เซสชั่นที่ตามมาสามารถดําเนินต่อไปได้ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เจาะลึกลงไปในแง่มุมเชิงปฏิบัติของการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนในชีวิตประจําวันของพวกเขา และช่วยให้เด็ก ๆ ฝึกนิสัยในการเข้าร่วมทุกสัปดาห์
  1. หลักสูตรโรงเรียนวันอาทิตย์ 12 สัปดาห์: นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง “อาหารและข้อความ” สามารถใช้เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์สําหรับโรงเรียนวันอาทิตย์ คุณสามารถครอบคลุมหนึ่งเซสชันต่อสัปดาห์ เพื่อให้มีการไตร่ตรองและประยุกต์ใช้แต่ละบทเรียนตลอดทั้งสัปดาห์
  2. รีทรีตของคริสตจักร หรือ ค่าย: โปรแกรมยังสามารถปรับให้เข้ากับการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์หรือการจัดค่ายในโบสถ์ 12 เซสชันนั้นสามารถนำมาใช้ได้ตลอดช่วงของรีทรีตหรือค่ายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ําและเข้มข้น
  3. ช่วงเวลาที่กําหนดเอง: ความยืดหยุ่นของโปรแกรมช่วยให้คุณสามารถจัดการเรียนการสอนสำหรับ 12 เซสชันด้วยวิธีใดก็ได้ที่เหมาะมากที่สุดกับรูปแบบและความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะหรือรวมเซสชันที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดฟรี

เซสชัน/การประชุมชื่อเรื่อง
0บทนำ intro
1อาดัมและเอวากินผลไม้ (ปฐมกาล 3)
2อาหารมื้อสุดท้าย (มัทธิว 26:17-30)
3อาหารเช้ากับพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ (ยอห์น 21:1-14)
4งานเลี้ยงของบุตรน้อยหลงหาย (ลูกา 15:11-32)
5พระเยซูทรงรับประทานอาหารกับศักเคียส (ลูกา 19:1-10)
6มานาและนกคุ่ม (อพยพ 16:1-36)
7ผักของดาเนียล (ดาเนียล 1:1-17)
8มารีย์และมารธา (ลูกา 10:38-42)
9เอลียาห์และหญิงม่าย (1 พงศ์กษัตริย์ 17:7-16)
10ซุปของเอซาว (ปฐมกาล 25:29-34)
11การเลี้ยงอาหารคน 5,000 คน (ยอห์น 6:1-15)
12งานเลี้ยงใหญ่ (ลูกา 14:15-24)

Pin It on Pinterest

Share This