ปาล์มซันเดย์และสัปดาห์อันบริสุทธิ์

สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันเรื่องปาล์มซันเดย์ซึ่งบางครั้งเราเรียกกันว่า การเสด็จเข้าอย่างผู้พิชิต เป็นวันที่พระเยซูเสด็จเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มบนหลังลา เรื่องนี้มีอยู่ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม

เราจะมาสะท้อนความคิดด้วยกันถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์อันบริสุทธิ์นี้ ตามประเด็นหลัก:

 • พระเยซูล้างเท้าสาวก
 • อาหารมื้อสุดท้าย
 • การอธิษฐานที่สวนเกทเสมนี

แนวทางบทเรียน

เริ่มด้วยการพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับขบวนพาเหรด หากพวกเขาเคยไปดูมาหรือเข้าร่วมแล้ว ให้พวกเขาลองนึกย้อนไปดู หากยังไม่เคยไปให้ลองดูวิดีโอ ลองนึกว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อกษัตริย์หรือนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมเมืองของเรา ให้ถามพวกเขาว่าเขาจะอยากจะส่งเสียงร้องต้อนรับบุคคลที่มีชื่อเสียงยังไงบ้าง

อธิบายให้ฟังว่าผู้คนตะโกนว่า “โฮซันนา” ซึ่งแปลว่า “ช่วยให้รอด” อ่านเศคาริยาห์ 9: 9 ด้วยกันและบอกเขาว่าผู้คนจำได้ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ช่วยพวกเขาให้รอด เตือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยให้รอด

ขอให้เด็ก ๆ ช่วยทำความสะอาดพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัย เช่น สเปรย์ เสื้อผ้า แปรงกวาด และอื่น ๆ ขอบคุณพวกเขาที่ช่วยคุณหลังจากที่พวกเขาช่วยเสร็จ หลังจากนั้น ให้อ่านยอห์น 13: 1-17 ด้วยกัน พระเยซูทรงล้างเท้าสาวก บอกกับเด็ก ๆ ว่าพระเยซูมาเพื่อปรนนิบัติ ให้เราลองนึกถึงวิธีที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้

หากสถานที่ปลอดภัย ให้เด็ก ๆ ลองเดินเท้าเปล่าในทราย หรือบนโคลนหรือหญ้า เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้ทิชชูเปียกเช็ดทำความสะอาดเท้า ลองแข่งกันดูว่าใครจะสามารถเช็ดสิ่งสกปรกออกได้มากที่สุด เตือนเด็ก ๆ ว่าในสมัยของพระเยซูคนส่วนใหญ่สวมรองเท้าแตะ เท้าจึงสกปรก เล่าให้เด็กฟังว่าพระเยซูมาเพื่อล้างบาปของเราอย่างไร

จัดอาหารมื้อพิเศษร่วมกัน ขอให้เด็กลองเล่าเรื่องบทเรียนที่เคยเรียนด้วยกัน อธิบายว่าชาวยิวฉลองเทศกาลปัสกาทุกปีเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าช่วยเขาออกจากอียิปต์ (ใช้บทเรียนก่อนๆ ของเราเรื่องภัยพิบัติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ) ให้ทำพิธีมหาสนิทร่วมกันกับเด็ก ๆ  ขอให้พวกเขาหักขนมปัง และบอกเขาว่า พระเยซูตรัสว่าสิ่งนี้เปรียบเหมือนพระกายของพระองค์ รินน้ำองุ่นลงในแก้ว แล้วบอกว่าพระเยซูตรัสว่านี่คือโลหิตของเรา อธิบายว่าพระเยซูสละชีวิตเพื่อช่วยเราให้รอด

อ่านมาระโก 14:32-50 พระเยซูทรงอธิษฐานในสวน เล่าให้เด็กฟังว่าเราควรจะอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่รบกวนจิตใจเรา และขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราด้วย เล่าให้เด็กฟังว่าสาวกนั้นงีบหลับไปแทนที่จะอยู่อธิษฐานร่วมกันกับพระเยซู

เทเครื่องดื่มลงในถ้วย เป็นน้ำผลไม้รสหวานและน้ำผักรสขม ถามพวกเขาว่าอยากดื่มอะไรมากกว่ากัน เล่าว่าพระเยซูขอให้พระบิดาเลื่อน ‘ถ้วย’ ออกไปจากพระองค์ ในมาระโก 14:36 ​​แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา บอกเด็ก ๆ ว่าการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำคัญกว่าเสมอ

(สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงตอนที่ 2 ของอีสเตอร์)

เรื่องราว

ใบงาน

แผ่นระบายสี

ใบปาล์มรูปฝ่ามือ

สิ่งที่ครูต้องการ:

 • กระดาษ (สีเขียวหรือสีขาว)
 • ดินสอ 1 แท่ง
 • กรรไกร
 • กาว
 • แท่งไม้ไอติม หรือกระดาษแข็ง

สิ่งที่ต้องทำ

 1. วาดรอบมือของคุณลงบนกระดาษ ทำหลาย ๆ ครั้งตามที่คุณต้องการ ยิ่งวาดหลายมือใบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น
 2. หากใช้กระดาษสีขาวให้ระบายสีก่อนที่จะตัดกระดาษ
 3. ติดรูปมือทั้งหมดเข้าด้วยกันทำเป็นรูปใบปาล์ม แปะไม้ไอติมหรือกระดาษแข็งไว้ที่ด้านหลังของใบปาล์ม

ดาวน์โหลดฟรี

Pin It on Pinterest

Share This