Chúng ta đang ở trong tuần cuối cùng của loạt bài học Giáng sinh. Tuần này, chúng ta sẽ so sánh sự tương phản giữa vua Hê-rốt và các Nhà Thông Thái. Phần Kinh Thánh này chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12.

Những điểm chính là:

  • Các Nhà Thông Thái tìm kiếm Chúa Giê-xu – Tìm kiếm Chúa Giê-xu luôn  luôn là điều khôn ngoan.
  • Không có ai là quá xa đối với Đức Chúa Trời.
  • Đức Chúa Trời muốn chúng ta khiêm nhường.


Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This