Chúc mừng bạn đã tìm được máng cỏ!

Bấm để nghe câu chuyện

Bạn đã tìm được máng cỏ rồi!

Cuối cùng thì Ma-ri và Giô-sép phải nghỉ qua đêm trong một chuồng bò toàn mùi gia súc.

Trong đêm đó, điều kỳ diệu xảy ra: Chúa Giê-xu đã ra đời.

Ma-ri bọc Em Bé Giê-xu trong chiếc khăn, đặt nằm trong máng cỏ, là nơi chứa thức ăn cho gia súc.

Chúa Giê-xu, Con của Chúa Trời, đã giáng sinh làm người.

Tìm hình ảnh tiếp theo

Pin It on Pinterest

Share This