Chúc mừng bạn đã tìm thấy Giô-sép!

Bấm để nghe câu chuyện

Chúc mừng bạn đã tìm thấy Giô-sép!

Ma-ri đã đính hôn với một chàng trai tên là Giô-sép.

Khi nghe tin Ma-ri có thai, Giô-sép định hủy đám cưới.

Nhưng thiên sứ cũng hiện ra, và nói với Giô-sép rằng, “Hãy cưới Ma-ri làm vợ. Ma-ri mang thai là do Thánh Linh. Em bé đó chính là Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu con người khỏi tội lỗi.”

Giô-sép tin và làm theo lời thiên sứ.

Tìm hình ảnh tiếp theo

Pin It on Pinterest

Share This