Chúc mừng bạn đồng hành với các nhà thông thái tìm thấy Chúa Giáng Sinh

Bấm để nghe câu chuyện

Chúc mừng bạn đồng hành với các nhà thông thái tìm thấy Chúa Giáng Sinh!

Các nhà thông thái này ra khỏi cung điện, ngôi sao dẫn họ đi tiếp. Khi thấy ngôi sao dừng lại, họ cũng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.

Vào nhà, họ gặp Giô-sép, Ma-ri, và Em bé Giê-xu.

Họ quỳ xuống và dâng ba món quà đặc biệt cho Chúa Giê-xu. Đó là vàng, trầm hương, và nhựa thơm.

Các nhà thông thái trở về theo con đường khác, không quay lại gặp vua trong cung điện nữa. Lòng đầy vui mừng, vì họ đã gặp Chúa Giê-xu, vị Vua quan trọng nhất trong muôn vị vua.

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành


CHUYẾN ĐI TÌM CHÚA GIÁNG SINH.

Pin It on Pinterest

Share This