Tuần trước, chúng ta học câu chuyện Đa-ni-ên và ba bạn chọn đứng về phía Chúa. Bài tuần này là câu chuyện Đa-ni-ên trong hang sư tử. Phần Kinh Thánh này chép trong Đa-ni-ên 6. Những điểm chính là:

  • Đôi khi người khác lừa chúng ta vì chúng ta yêu Chúa.
  • Chúng ta phải trung tín cầu nguyện.
  • Chúa luôn luôn có thể bảo vệ chúng ta.

Hướng dẫn bài họcLesgids

Ôn bài học tuần trước: Đa-ni-ên và ba bạn đứng về phía Chúa. Chúa vẫn ở cùng Đa-ni-ên trong cuộc sống hàng ngày. Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ con cái của Ngài.

Giải thích với bé, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Thảo luận về những người mà bé thích nói chuyện. Nếu bạn yêu ai đó, bạn muốn nói chuyện với họ. Đa-ni-ên yêu Chúa, nên anh ấy muốn nói chuyện với Ngài.

Những kẻ ác ghen tị với Đa-ni-ên, nên lừa vua đưa ra luật để Đa-ni-ên không còn được cầu nguyện với Chúa nữa. Hỏi xem bé có vui không, nếu ai đó bảo rằng bé không bao giờ được nói chuyện với ba mẹ hoặc người mà bé rất yêu. Nhắc bé rằng Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta cầu nguyện. Đa-ni-ên đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời hơn là con người. Đọc với bé Công vụ 5:29, và nếu có thể, hãy thuộc lòng. Bạn cũng có thể bắt đầu dạy bé lời cầu nguyện của Chúa, như lời cầu nguyện mẫu.

Nói về những cách chúng ta có thể cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện lớn tiếng hoặc thầm trong trí. Chúa có thể lắng nghe suy nghĩ của chúng ta. Bạn có thể chơi một trò chơi “Tôi Quan Sát (I Spy)” với bé. Khi bạn đoán (hoặc không đoán được) các vật phẩm khác nhau, nhắc bé rằng Chúa biết suy nghĩ của chúng ta, và có thể nghe những lời cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta thầm nguyện trong lòng. Chúa không cần phải đoán chúng ta đang nghĩ gì. Có người chỉ có thể viết hoặc vẽ lời cầu nguyện.

Kẻ ác muốn lừa Đa-ni-ên, và khiến anh phải lựa chọn giữa việc vâng lời con người, hoặc vâng lời Chúa. Nếu chúng ta phải lựa chọn giữa việc vâng lời Chúa hay con người, thì chúng ta phải luôn luôn chọn vâng lời Chúa. 

Nếu có thể, hãy đưa con bạn đến ao vịt hoặc vườn thú cưng. Bạn có thể lấy rau cắt nhỏ, yến mạch, v.v. đến ao, hoặc mua thức ăn tại vườn thú cưng. (Hãy tuân theo luật địa phương và tránh cho động vật ăn thứ gì có thể gây hại cho chúng). Khi bạn cho chim, cá, hoặc các động vật khác ăn, chỉ cho bé thấy chúng háo ăn như thế nào. Con vật đói sẽ ngấu nghiến thức ăn. Người đói cũng nhai ngốn khi ăn.

Hỏi xem bé có từ chối thức ăn yêu thích khi bé đói không. Những con sư tử đang đói, nhưng Chúa đã bịt miệng nó lại, không cho chúng đụng đến Đa-ni-ên.

Chúa cứu Đa-ni-ên khỏi sư tử, Chúa Giê-xu đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta.

Hãy ca ngợi Chúa, rằng không có gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài. Hãy cầu nguyện với bé, và cảm ơn Chúa, rằng Ngài đang kiểm soát mọi sự. Xin Chúa giúp bạn và bé luôn chọn vâng lời Chúa hơn là con người.

Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử – Kể Chuyện

Trò chơi và hoạt động

Sư tử ngủ yên

Mọi người nằm xuống sàn trong tư thế ngủ, trừ một hoặc hai người thợ săn. Khi trò chơi bắt đầu, sư tử không được phép cử động. Người thợ săn phải đi quanh phòng và cố tìm một con sư tử đang cử động. Thợ săn có thể kể chuyện cười, làm tiếng động hay cử động vui để làm sư tử cười. Nếu sư tử cử động thì người đó sẽ trở thành thợ săn

Gầm như sư tử

Một người quay mặt về phía tường. Mọi người còn lại đứng phía sau người đó.

Từng người tới phiên sẽ gầm rống như sư tử và người đứng quay mặt về tường sẽ phải đoán ai là người vừa làm tiếng động đó.

Hộp đựng lời cầu nguyện

Dùng một hộp gì đó để đựng những lời cầu nguyện. Nói bé vẽ một ai đó hoặc một điều gì đó mà bé muốn cầu thay trên một miếng giấy nhỏ. Sau khi bé vẽ xong, thì chỉ cho bé thả miếng giấy vào hộp.

Một ngày ba lần, bạn có thể nhắc bé nhặt một miếng giấy từ hộp để cầu nguyện. Để dễ nhớ, bạn có thể làm lúc bữa sáng, bữa trưa, và buổi tối trước khi ngủ.

Bài Tập

Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử – Trang tô màu

Thủ công – Mặt nạ Sư tử

Lion mask - Easy Bible craft for kids. Daniel and the Lions den craft for kids - FREE template

Vật liệu:

  • Giấy bìa trắng để in hình mẫu
  • Dải giấy màu cam và vàng.
  • Kéo
  • Keo
  • Bút chì tô màu
  • Que kem

Đa-ni-ên cầu nguyện mỗi ngày ba lần

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This