Mời bạn đi tìm Chúa Giáng Sinh với các anh chăn cừu

Bấm để nghe câu chuyện

Mời bạn đi tìm Chúa Giáng Sinh với các anh chăn cừu!

Các anh chăn cừu vội vàng đến Bêt-lê-hem để tìm Chúa. Đến nơi, họ thấy em bé Giê-xu bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ, y như lời thiên sứ báo. Họ vui mừng quá, kể lại cho Ma-ri mọi lời thiên sứ nói.

Sau khi tôn thờ Chúa, họ trở về, rao báo tin mừng Chúa Giê-xu giáng sinh cho mọi người.

Đây là một đêm đặc biệt, vì một Em Bé rất đặc biệt đã chào đời.

Tìm hình ảnh tiếp theo

Pin It on Pinterest

Share This