Tuần này, chúng ta học về Si-mê-ôn và An-ne, những người đã chờ đợi lời hứa của Chúa về một Đấng Cứu Thế. Phần Kinh Thánh này chép trong Lu-ca 2:22-38.

Một số điểm chính chúng ta sẽ khám phá là:

 • Trẻ em là một món quà từ Chúa,
 • Chúa giữ lời hứa của mình,
 • Chúng ta cần lắng nghe Chúa,
 • Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của chúng ta.

Si-mê-ôn và An-ne – Hướng dẫn bài học

Bắt đầu bài này bằng cách nhắc lại câu chuyện Giáng sinh: sự ra đời của Chúa Giê-xu, các anh chăn chiên và những người thông thái tìm thờ Chúa. Giải thích rằng, giữa hai chuyến viếng thăm của các anh chăn cừu và những người thông thái, có một sự kiện mà Lu-ca đã ghi lại, xảy ra khoảng 40 ngày sau khi Chúa Giê-xu được sinh ra.

Theo luật Do Thái, khi một em bé chào đời, cha mẹ cần phải làm một điều đặc biệt để dâng đứa trẻ cho Chúa, và tạ ơn Ngài về đứa trẻ. Nếu bạn đã dâng bé cho Chúa, hãy cho bé xem vài hình ảnh đó. Nhắc bé rằng bạn luôn cảm ơn Chúa về bé, và cầu xin Chúa rằng Ngài sẽ chăm sóc bé, và giúp bạn dạy bé theo cách của Ngài.

Hãy hỏi bé cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi một điều gì đó. Bạn có thể ví dụ về dịp Giáng sinh, hỏi bé cảm giác ra sao sau khi mở quà? Liên hệ một số câu trong Cựu Ước cho thấy Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Đôi khi Chúa trả lời cầu nguyện của chúng ta một cách nhanh chóng, đôi khi trong vài tuần, vài tháng, hoặc nhiều năm; nhưng Ngài luôn luôn trả lời đúng thời điểm, và giữ lời hứa của mình.

Hãy giải thích cách Chúa hứa với Si-mê-ôn, rằng ông sẽ không qua đời trước khi thấy Đấng Mê-si bằng chính mắt của mình. Chúng ta không biết Si-mê-ôn phải chờ bao lâu, chúng ta chỉ biết là ông tin Chúa giữ lời hứa của Ngài.

Lúc Chúa Thánh Linh bảo Si-mê-ôn đi vào đền thờ, có thể Si-mê-ôn đang bận rộn nhiều việc, nhưng ông đã vâng lời Chúa, và đi lên đền thờ. Điều quan trọng đối với chúng ta là lắng nghe tiếng Chúa, và tuân theo những gì Ngài bảo chúng ta làm.

Đọc Lu-ca 2:30. Giải thích, ngay khi Si-mê-ôn nhìn thấy Chúa Giê-xu, ông nhận ra rằng Ngài là Đấng Cứu Thế.

Giới thiệu An-ne. Giải thích sự có mặt của một người nữ khác trong đền thờ ngày hôm đó. Bà đã 84 tuổi, và được biết đến như một nữ tiên tri. Bà ấy rất yêu thích ở trong đền thờ, nhà của Chúa. Bà kiêng ăn và cầu nguyện trong đền thờ cả ngày lẫn đêm. Bà ấy cũng được nhìn thấy Chúa Giê-xu, và nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế.

Si-mê-ôn và An-ne phản ứng ra sao khi gặp Chúa Giê-xu. Nhắc bé, Chúa Giê-xu vẫn muốn chúng ta gặp Ngài và nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế.

Si-mê-ôn và An-ne đã phải chờ đợi Chúa Giê-xu lâu thế nào, và không biết khi nào Ngài sẽ đến. Chúa Giê-xu đã hứa rằng Ngài sẽ trở lại thế gian này, chúng ta không biết khi nào, nhưng chúng ta phải sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Cùng nhau cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài, và ban Chúa Giê-xu đến cứu chúng ta.

Si-mê-ôn và An-ne – Kể chuyện

Trò chơi và hoạt động

Trò chơi đoán chữ (Eye Spy)

Đoán chữ là một trò chơi dễ chơi ở bất cứ đâu. Nếu bé đang học viết chữ cái, bạn có thể chơi “Tôi đang tìm một vật bắt đầu bằng (chữ cái)”. Nếu bé còn nhỏ, hãy chơi bằng màu sắc. Nói về những điều chúng ta thấy. Nói về những sự việc mà chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay Chúa trong cuộc sống của chúng ta và người khác.

Tranh Ảo ảnh thị giác (Ambiguous images)

Tìm một số tranh ảo ảnh trực tuyến. Đó là tranh cho thấy hai hình ảnh trong một bức họa. Một số tranh phổ biến nhất là: 2 khuôn mặt / chiếc bình,  vịt / thỏ.

Hỏi các bé những gì chúng nhìn thấy và sau đó cho chúng xem những hình ảnh khác.

Nói về cách một số người trong đền thờ chỉ nhìn thấy một em bé, nhưng Si-mê-ôn và An-ne đã nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Giải thích làm thế nào chúng ta có thể nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của chúng ta.

Lập kế hoạch năm

Ngồi xuống và ghi những ngày quan trọng vào lịch: Sinh nhật, Giáng sinh, ngày lễ, v.v. Đếm xem bạn sẽ phải đợi bao nhiêu ngày, tuần hoặc tháng cho đến khi có sự kiện.

Liên hệ việc Si-mê-ôn và An-ne phải chờ đợi như thế nào, nhưng họ không biết sẽ phải chờ bao lâu.

Bài Tập

Si-mê-ôn và An-ne – Trang tô màu

Thủ công – Mắt Kính Câu gốc

Vật liệu:

 • Giấy bìa trắng để in mẫu
 • Bút tô màu
 • Kéo
 • Keo

Cách làm:

 1. Người lớn: Cắt mẫu và khoét lỗ cho mắt kính.
 2. Tô màu mắt kính và gọng.
 3. Dán gọng vào 2 mắt kính.

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This