Tuần này chúng ta học về vua Giô-si-a. Cuộc đời của vua được ghi lại trong 2 Các Vua 22, và 2 Sử ký 34. Một số điểm chính là:

  • Không ai quá trẻ đến nỗi Chúa không thể dùng họ.
  • Giá trị của lời Chúa. Giô-si-a trân quý lời Chúa.
  • Các cuộn Kinh Thánh được cất giữ trong đền thờ trọn thời gian. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh chứ không phải có một cuốn là được.
  • Chúa đã thi ân cho Giô-si-a.
  • Giô-si-a rất phấn khởi chia sẻ Kinh Thánh cho người khác.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học: Vua Giô-si-a

Bắt đầu bằng cách hỏi xem bé có nhớ tên vị vua nào trong Kinh Thánh không. Giải thích rằng sau vua Sau-lơ, Đa-vít và Sa-lô-môn, có những vị vua khác của Y-sơ-ra-ên. Sau Sa-lô-môn, Y-sơ-ra-ên bị chia thành hai vương quốc: Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Bạn có thể chứng minh điều này bằng cách viết Y-sơ-ra-ên trên một mảnh giấy và sau đó xé nó làm hai và viết tên Giu-đa bên phần nhỏ hơn.

Có một số vua thì tốt, số còn lại là vua xấu.

Giới thiệu Giô-si-a. Cha và ông nội của vua đều là vua xấu, nhưng Giô-si-a muốn trở thành vị vua tốt. Hỏi bé bao nhiêu tuổi thì mới làm vua được. Giô-si-a chỉ mới 8 tuổi khi ông trở thành vua. Hãy ví dụ về một bạn 8 tuổi mà bé biết. (Lưu ý: trong khi 8 tuổi có vẻ nhỏ đối với chúng ta, thì đối với trẻ mầm non, 8 tuổi thực sự là lớn. Chỉ là một đứa trẻ lớn thôi, giải thích rằng Giô-si-a chưa phải là người lớn, vẫn còn là một đứa trẻ.)

Dù còn nhỏ, vua muốn làm điều đúng và làm gương cho người khác. Vua “bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình” (2 Sử ký 34:3) và bắt đầu xây dựng lại Đền thờ, là nơi để thờ phượng Chúa.

Nếu bạn có một thùng đồ đạc, hoặc tủ, lâu rồi không được gọn gàng, hãy bảo bé giúp bạn sắp xếp lại. Bạn cũng có thể đưa ra một ví dụ, đôi khi chúng ta quên bẵng đi những vật dụng / đồ chơi… rồi khi chúng ta tìm lại được thì rất đỗi vui mừng. Trong khi đang tu sửa Đền thờ, thì người ta tìm thấy Kinh Thánh đã bị lãng quên và mất đi khá lâu.

Lời Chúa đã ở đó suốt thời gian dài, nhưng đã bị phớt lờ, lãng quên, và sau đó là bị mất. Hãy nói tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh, chứ không phải chỉ để trên kệ sách là được. Bạn có thể để sẵn một bữa ăn nhẹ, ngon miệng trên bàn, bên cạnh Kinh Thánh của bạn. Chúng ta không thể thưởng thức cho đến khi chúng ta nếm thử nó. Chúa nói lời của Ngài thật ngọt ngào.

Nhắc bé rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta đọc lời đó, là lúc Ngài nói với chúng ta.

Hãy để bé nhìn vào gương và tả lại những gì bé thấy. Giải thích là, khi Giô-si-a đọc Kinh Thánh, vua nhìn thấy một bức tranh thật về bản thân và đất nước của mình. Vua bèn sai người đến nói chuyện với nữ tiên tri Hun-đa.

Đọc 2 Các Vua 22:13-20. Chúa thấy Giô-si-a thật lòng hối lỗi và ăn năn, nên Ngài hứa sẽ tha cho vua khỏi bị đoán phạt, Ngài cho vua thấy ân huệ tha thứ của Ngài. Chúa cho chúng ta thấy ân điển qua Chúa Giê-xu khi chúng ta ăn năn. Đọc lại 1 Giăng 1:9 với bé. (Bé có thể nhớ câu đó từ thủ công Na-a-man).

Vua Giô-si-a yêu mến Kinh Thánh và chia sẻ nó cho mọi người. Chúng ta phải yêu Kinh Thánh và phải chia sẻ cho người khác, để họ cũng biết lẽ thật.

Giô-si-a đáp ứng với những lời vua đọc trong Kinh Thánh, rồi bắt đầu vâng theo lời đó và sửa sai. Hãy suy nghĩ về một số cách chúng ta có thể tuân theo Kinh Thánh và một số hành động chúng ta cần làm để sửa chữa sai lầm. Ví dụ, nói xin lỗi khi chúng ta làm tổn thương ai đó, dọn dẹp sau khi chúng ta tạo ra một mớ hỗn độn, v.v.

Hãy cùng nhau cầu nguyện và cảm ơn Chúa đã nói với chúng ta qua Kinh Thánh và tỏ bày ân điển cho chúng ta .

Vua Giô-si-a – Kể chuyện

Trò chơi và hoạt động

Đọc sách cho bé nghe

Trẻ em rất thích khi ba mẹ đọc sách cho chúng nghe, nhưng gần đây, nghiên cứu cho thấy số ba mẹ đọc sách cho trẻ lại giảm. Đọc sách cho trẻ nghe không chỉ giúp cho trẻ phát triển về tư duy mà còn là thời gian quan trọng ba mẹ và trẻ gắn bó. Hãy dành ít thời gian để đọc Kinh Thánh cùng với bé. Nhắc bé nhớ lại vua Giô-si-a cũng đã đọc lời Chúa cho dân chúng nghe. Nếu bé mới bắt đầu tập đọc, viết một vài câu Kinh Thánh dễ hiểu, dễ nhớ trên giấy và nhờ bé đọc những câu Kinh Thánh này trong tuần.

Tìm Cuộn Sách

Mục đích của trò chơi là để nhắc bé nhớ lại cuộn Kinh thánh đã bị lạc trong đền thờ ra sao. In hình một cuộn sách và giấu nó vào một chỗ nào đó trong phòng. Nếu bé đã tìm một lúc lâu mà không thấy thì bạn có thể đưa ra một số trợ giúp, ví dụ như nóng – lạnh (nếu bé gần vật thì bạn có thể nói ấm, nóng, rất nóng; càng xa vật thì lạnh, lạnh hơn).  

Trò chơi bowling

Bạn có thể dùng ly hoặc chai nhựa cũ để làm thành 10 chai bowling. Hoặc bạn có thể dẫn bé đến chỗ chơi bowling ở ngoài. Mục đích của trò chơi là làm đổ càng nhiều chai càng tốt. Nhắc bé nhớ lại vua Giô-si-a đã làm đổ, dẹp sạch các thần tượng trên đất nước của vua.

Bài tập

Trang tô màu

Cuộn Câu Ghi Nhớ

필요한 :

  • 카드보드지
  • 하얀 종이 3장
  • 티백 또는 커피
  • 리본

Giô-si-a mở cuộn sách

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This