In Matteus 17:24-27 vind ons ‘n unieke en wonderbaarlike gebeurtenis in die lewe van Jesus en Sy dissipel, Petrus. Hierdie verhaal handel oor ‘n muntstuk wat in ‘n vis se bek gevind word, wat ons leer oor God se voorsiening, gehoorsaamheid, en respek vir gesag.

Belangrike punte:

 • God voorsien vir ons op wonderbaarlike maniere.
 • Dit is belangrik om gesag te respekteer en burgerlike pligte na te kom.
 • God gee om vir ons daaglikse behoeftes en aktiwiteite.

Lesson Guide – Die muntstuk in die vis se mond

Stel die Bybelgedeelte uit Matteus 17:24-27 bekend.

Bespreek die situasie wat Jesus en Petrus teëgekom het en die noodsaaklikheid om die tempelbelasting te betaal. Vra die kind of hulle van belasting gehoor het. Verduidelik dat belasting ‘n bydrae is wat mense maak om hul land of gemeenskap te help. Byvoorbeeld, wanneer volwassenes geld verdien, gee hulle ‘n deel aan die regering. Hierdie geld help om te betaal vir dinge wat almal gebruik, soos skole, parke en paaie.

Om dit te illustreer, kan jul ‘n eenvoudige aktiwiteit speel. Gee jou kind tien klein items, soos blokkies of stukkies lekkergoed. Verduidelik dat hierdie items soos die geld is wat mense verdien. Stel die idee van belasting bekend deur hulle te vra om twee van hierdie items aan jou terug te gee om in ‘n familie pot te sit. Jy kan sê, “Net soos ons twee blokkies terugsit, moes Jesus en Petrus in ons verhaal ‘n deel van wat hulle gehad het, gee vir die tempelbelasting.”

Verduidelik aan jou kind dat alhoewel Jesus, as die Seun van God, nie die tempelbelasting hoef te betaal nie, het Hy gekies om dit te doen. Dit was Sy manier om respek te toon vir die owerhede en die wette van die land. Beklemtoon hoe Jesus se besluit ons leer hoe belangrik dit is om reëls te volg en die mense in beheer te respekteer, selfs wanneer ons voel dat hierdie reëls nie op ons van toepassing is nie.

Verduidelik dat, deur die belasting te betaal, Jesus vermy het om aanstoot te gee of ‘n misverstand te veroorsaak. Dit is ‘n wonderlike geleentheid om u kind te leer nadink oor ander se gevoelens en perspektiewe.

Jy mag sê, “Net soos Jesus gedink het oor hoe Sy optrede ander sou beïnvloed, moet ons ook nadink oor hoe dit wat ons doen en sê ander kan laat voel.” U kan selfs deelneem aan ‘n klein rolspelaktiwiteit waar u kind dink aan die beste manier om tot voordeel van ander op te tree.

Vra die kind: “Hoe het Petrus gevoel toe Jesus vir hom gesê het dat hy ‘n muntstuk in ‘n vis se bek sou kry – dit is so ‘n ongewone ding om te gebeur!”

Fokus op Petrus se reaksie. Petrus het Jesus nie bevraagteken nie. Hy het eenvoudig vertrou en gedoen soos aan hom gesê is. Gebruik dit om oor vertroue en gehoorsaamheid te praat op ‘n manier wat jou kind kan verstaan: “Net soos Petrus Jesus vertrou het, moet ons God vertrou en gehoorsaam, selfs wanneer ons nie ten volle verstaan hoekom nie.”

Skep ‘n eenvoudige visvang aktiwiteit met papier visse en muntstukke. Laat die kinders die vreugde ervaar van ‘visvang’ vir muntstukke, wat die wonderwerk relevant en pret maak.

Bespreek hoe God die hoeveelheid voorsien het wat nodig was in die vis se mond. Net soos Jesus geweet het wat die presiese bedrag is wat vir die belasting vereis word en dit voorsien, weet en voorsien God wat ons nodig het. Deel ‘n verstaanbare voorbeeld: “Onthou jy toe ons reën nodig gehad het vir ons tuin, en dit het net betyds gereën? God het presies voorsien wat ons nodig gehad het, soortgelyk aan hoe Petrus die muntstuk in die vis gevind het.” Help die kind om te sien hoe God se sorg in hulle daaglikse lewe teenwoordig is.

Herinner die kind daaraan dat God op verrassende maniere in ons behoeftes kan voorsien, die belangrikheid van gehoorsaamheid en vertroue in God, en respek vir reëls en owerhede.

Sluit af met ‘n gebed, dank God vir Sy deurlopende sorg en leiding, en vra vir hulp om gehoorsaam, respekvol en vertrouend in ons daaglikse lewe te wees.

Die muntstuk in die vis se mond – Storie

Speletjies en aktiwiteite

Vis vir ‘n muntstuk

Skep ‘n eenvoudige visvangspeletjie met behulp van ‘n klein visstok (of ‘n stok met ‘n tou en ‘n magneet aangeheg).

Knip visvorms uit papier uit en heg papier hakies (paperclips) daaraan vas. Skryf verskillende waardes op elke vis.

Plaas die visse op die vloer en laat die kinders vir hulle ‘visvang’. Verwys terug na Petrus se vertroue in Jesus toe hy vir die muntstuk gaan visvang het.

Tempel belasting gooi

Stel ‘n klein teikenarea of ‘n reeks emmers op, elk met ‘n ander puntwaarde.

Gee die kinders ‘n vasgestelde aantal munte en laat hulle die muntstukke in die emmers gooi. Tel die punte op om te sien hoeveel ‘belasting’ hulle betaal het.

‘Vind die muntstuk’ skattejag

Versteek 4 papiermuntstukke in ‘n kamer of ‘n buite-area. Maak seker dat hulle op veilige en bereikbare plekke vir kinders geplaas word.

Skryf op elke muntstuk ‘n deel van die verhaal uit Matteus 17:24-27. U kan die verskafde prenteblad gebruik.

Gee die kind ‘n spesifieke instruksie om elke muntstuk te vind. Die eerste leidraad kan byvoorbeeld wees: “Kyk onder die bank vir iets blink.” Elke leidraad lei na die volgende muntstuk.

Terwyl die kind elke muntstuk vind, moet u stilstaan om die deel van die Bybelverhaal te bespreek.

Vra vrae soos: “Wat dink jy het Petrus gedink toe Jesus vir hom gesê het om die muntstuk in die vis se bek te kry?”

Nadat al die munte gevind is, besin oor die algehele verhaal. Beklemtoon hoe Petrus na Jesus geluister en gehoorsaam was, selfs toe die opdrag ongewoon gelyk het.

Werkkaarte – Die muntstuk in die vis se mond

Inkleurbladsy – Die muntstuk in die vis se mond

Muntstuk in Vis se mond handwerk

the coin in the fish's mouth - easy craft for kids with free template page

Wat jy nodig het:

 • Prente bladsye (gebruik karton vir die beste resultate)
 • Inkleur toerusting
 • Skêr
 • Gom
 • Gesplete pennetjie

Wat om te doen:

 1. Kleur die prente bladsye in.
 2. Knip die stukke uit.
 3. Gebruik ‘n gesplete pennetjie om mond gedeelte aan te heg waar dit gewys word.

Papierkoppie vis

Wat jy nodig het:

 • Prente bladsy
 • Inkleur toerusting
 • Skêr
 • Gom
 • Papierbeker
 • Tou
 • Kleefband

Wat om te doen:

 1. Kleur die prente bladsye in.
 2. Knip die stukke uit en plak dit op papierbeker om dit soos ‘n vis te laat lyk. Opsioneel: versier die beker.
 3. Plak ‘n tou aan die binnekant van die beker en aan die muntstuk vas.

Gratis aflaai

Pin It on Pinterest

Share This