In die Evangelies van Matteus, Markus en Lukas vind ons ‘n merkwaardige gebeurtenis in Jesus se lewe, bekend as die Verheerliking. Dit was toe Jesus Sy Goddelike heerlikheid aan drie van Sy dissipels gewys het. Hierdie gedeelte vertel ons wie Jesus werklik is en hoe ons op Hom moet reageer.

Belangrike punte:

 1. Jesus openbaar Sy goddelike natuur.
 2. Moses en Elia verskyn, wat die Wet en die Profete simboliseer.
 3. God se stem bevestig Jesus as Sy geliefde Seun.
 4. Die belangrikheid daarvan om na Jesus te luister.

Les gids – Die Verheerliking op die Berg

Begin deur die kinders uit te nooi om saam met jou op reis te gaan. Stel ‘n hindernisbaan of ‘n ‘berg’ van kussings of kussings op. Praat oor hoe Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes op ‘n spesiale wandeling teen ‘n hoë berg geneem het.

Vra: “Wie dink jy is Jesus?” Kinders kan Jesus beskryf as ‘n leermeester, ‘n wonderwerker, ‘n vriendelike man of selfs net ‘n karakter uit verhale wat hulle gehoor het. Nadat jy hulle gedagtes gehoor het, deel oomblikke uit Jesus se lewe en leringe om vir hulle konteks te gee.

Lees die Bybelgedeelte uit een van die Evangelies.

Druk prentjies van Moses, Elia en Jesus uit en plaas dit in verskillende dele van die vertrek. Roep verskeie gebeure uit die Bybel uit en vra die kinders om te raai met watter persoon hulle kontak maak. Byvoorbeeld, as jy noem “skeiding van die Rooi See”, moet die kinders na die beeld van Moses gaan. As jy sê “die vuur wa”, moet hulle na die beeld van Elia gaan.

Verduidelik hoe Moses en Elia se verskyning saam met Jesus die Ou Testament verbind met Jesus se doel in die Nuwe Testament. Dit wys dat Jesus die Wet (Moses) en die Profete (Elia) vervul.

Laat die kinders hulle oë toemaak en dink aan die toneel op die berg waar Jesus verheerlik is.

Beskryf hoe ‘n helder wolk Hom omring, wat God se teenwoordigheid simboliseer, en God se stem kondig aan: ‘Dit is My geliefde Seun; in Hom verheug Ek My. Luister na Hom!’ Bespreek die belangrikheid van hierdie woorde en beklemtoon Jesus se unieke verhouding met God. Miskien wil jy ook terugdink aan Jesus se doop, waar ‘n soortgelyke aankondiging deur God gemaak is.

Fokus vervolgens op God se opdrag tydens die Verheerliking: ‘Luister na Hom.’ Om dit interaktief te maak, speel ‘n speletjie van ‘Simon Says’. Na die speletjie, bespreek waarom dit noodsaaklik is om na Jesus te luister. Deel ander verse uit die Bybel wat hierdie sentiment herhaal, soos Johannes 14:15: ‘As julle My liefhet, sal julle My opdragte uitvoer.’

Verduidelik dat om na Jesus te luister ons liefde en vertroue in Hom wys. Bespreek praktiese maniere waarop ons vandag na Jesus kan luister. Beklemtoon dat deur na Jesus te luister, ons leer hoe om te leef op ‘n manier wat God behaag.

Praat oor Petrus, Jakobus en Johannes se reaksies tydens die Verheerliking. Hulle was verbaas en bang toe hulle Jesus in Sy goddelike gedaante sien en God se stem hoor.

Dink na oor hoe Jesus Sy ware identiteit as die Seun van God aan Petrus, Jakobus en Johannes geopenbaar het. Hierdie gebeurtenis was ‘n spesiale oomblik waar Jesus bo alle twyfel vir ‘n paar uitgesoekte mense gewys het wie Hy werklik was. Koppel dit terug aan die begin van die les, waar ons bespreek het wie Jesus is. Net soos Jesus Homself aan die dissipels geopenbaar het, openbaar Jesus Homself steeds aan ons vandag en help ons om Hom werklik te ken en te volg.

Deel ‘n persoonlike getuienis van hoe Jesus jou gehelp het om te erken wie Hy werklik is. Vra die kinders om na te dink oor tye wat hulle Jesus dalk in hulle lewens gevoel of gesien het.

Om af te sluit, beklemtoon dat Jesus wil hê dat ons Hom moet ken, Hom moet liefhê en Sy leringe moet volg. Sluit die les af met ‘n gebed, dank Jesus dat Hy Homself aan ons openbaar en vra sy hulp om Hom elke dag meer te verstaan en te volg.

Voorbeeld bladsye

Die Verheerliking op die Berg
- voorbeeld bladsye

Jesus Verheerliking handwerk

Wat jy nodig het:

 • Prente bladsye
 • Inkleur toerusting (insluitend kryt of pastelle)
 • Skêr
 • Gom

Wat om te doen:

 1. Kleur die prente bladsy in of gebruik die vooraf ingekleurde weergawe en knip dan langs die stippellyn.
 2. Gebruik kryt of pastelle op ‘n leë stuk papier om ligstrale te meng en te skep.
 3. Plak die voorste gedeelte op die agtergrond vas.

Gratis aflaai

Pin It on Pinterest

Share This