Kliknutím prehráte príbeh

Mudrci sledovali hviezdu ďaleko od paláca do malého domu.

Tam našli Jozefa,Máriu a Ježiša.

Pokľakli a dali Ježišovi tri špeciálne dary. Dali mu zlato, kadidlo a myrhu.

Mudrci sa vrátili domov inou cestou, aby sa už nestretli s kráľom Herodesom.

Pán Boh ich varoval, že sa ich Herodes pokúsi oklamať.

Mudrci sa vrátili domov šťastní.

Našli Ježiša, najdôležitejšieho kráľa zo všetkých.

Gratulujeme! Dokončili ste vianočný chodník.

Pin It on Pinterest

Share This