Planifikimin e Krishtlindjes së përsosur

Mirë se vini në ‘Planifikimin e Krishtlindjes së përsosur.’

Ky program është projektuar për të ndihmuar fëmijët të zbulojnë lindjen e Jezusit dhe t’i lidhin ato me traditat e Krishtlindjeve moderne. Programi përbëhet nga pesë seanca ku do të zbulojmë se si Perëndia ka planifikuar me kujdes përgatitjet për Krishtlindjen e parë.

Vargu kryesor për këtë seri është: “sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus, Zotin tonë.” – Efesianëve 3:11

Gjatë pesë seancave, do të mësojmë për:

1. PEMA E PËRSOSUR (MATEU 1:1-16):

Zbuloni pemën e përsosur të familjes së Jezusit. Ky mësim e sheh më afer linjen e prejardhjes së Tij, dhe ashtu siç zgjedhim me kujdes pemët tona të Krishtlindjes, do të shohim se si Perëndia zgjodhi linjën e përsosur nga e cila erdhi Jezusi, duke treguar dashurinë e Tij për të gjithë njerëzit (edhe ata që bënë gabime).

2. PREMTIMI I PËRSOSUR (2 SAMUELIT 7:12-16):

Kuptoni thellësinë e premtimit të Perëndisë, duke u përqëndruar në lindjen e Jezusit. Ky mësim do të na kujtojë se Perëndia gjithmonë mban premtimet e Tij.

3. DRITA E PËRSOSUR (ISAIA 9:2; 60:1-3):

 Jezusi është drita e botës. Ky mësim do të na mësojë si Jezusi erdhi të na shpëtojë nga errësira dhe na thërret të reflektojmë mbi jetën e Tij në këtë botë.

4. VENDI I PËRSOSUR (MIKEA 5:2):

 Udhëtimi në Bethlehem, qytetin modest që Perëndia zgjodhi për lindjen e Jezusit. Do të mësojmë se Perëndia shpesh përdor fillime të thjeshta për qëllime të mëdha, duke theksuar bukurinë e përulësisë dhe thjeshtësisë.

5. DHURATA E PËRSOSUR (GJONI 3:16; LUKA 2:1-20):

 Kjo pjesë do të na bëjë të vlerësojmë se Jezusi mbetet dhurata më e madhe që mund të marrim ndonjëherë.

SHKARKO FALAS

Pin It on Pinterest

Share This