Cesta veľkonočným príbehom 01 – Ježiš vstupuje do Jeruzalema

palm sunday

Vypočujte si príbeh

Jeruzalem bol plný ľudí, ktorí chceli vidieť Ježiša.

Ľudia sa správali k Ježišovi ako ku kráľovi.

Kričali: „Hosanna!“ mávali palmovými ratolesťami a volali mu na chválu.

Dokonca ukladali svoje oblečenie na cestu, aby ostali oslie nohy čisté.

Pokračujte v hľadaní ďalšieho obrázka

Pin It on Pinterest