Cesta veľkonočným príbehom 02 – Ježiš umýva nohy učeníkov.

Vypočujte si príbeh

Ježiš plánoval so svojimi učeníkmi špeciálne veľkonočné jedlo.

Keď prišli, Ježiš mal pripravený uterák, ktorým umyl ich špinavé nohy.

Učeníci si nemysleli, že je to správne. Bola to práca pre sluhu, nie pre kráľa.

Ježiš však prišiel slúžiť.

Pokračujte v hľadaní ďalšieho obrázka

Pin It on Pinterest