Cesta veľkonočným príbehom 03 – Ježiš a učeníci na poslednej večeri

Vypočujte si príbeh

Počas jedla Ježiš vzal trochu chleba a lámal ho.

Ježiš povedal svojim učeníkom, že bude zlomený namiesto nich.

Taktiež nalial víno do pohára a podelil sa oň so svojimi učeníkmi.

Povedal im, že to bude pre nich nový prísľub. Potom si spolu zaspievali chválospev.

Pokračujte v hľadaní ďalšieho obrázka

Pin It on Pinterest