Cesta veľkonočným príbehom 04 – Ježiš sa modlí v záhrade

Vypočujte si príbeh

Po jedle odišiel Ježiš s učeníkmi do Getsemanskej záhrady.

Ježiš požiadal svojich učeníkov, aby sa s ním modlili, pretože sa čoskoro stanú zlé veci.

Stále však zaspávali. Ježiš sa modlil sám. Požiadal Boha, aby mu pomohol robiť správnu vec, aj keď to bolo ťažké.

Pokračujte v hľadaní ďalšieho obrázka

Pin It on Pinterest