Cesta veľkonočným príbehom 05 – Zatknutie Ježiša.

Vypočujte si príbeh

Ježiš sa stále modlil v záhrade, keď ho prišiel zástup zatknúť.

Judáš, jeden z Ježišových učeníkov, sa rozhodol vydať Ježiša za trochu peňazí.

Peter s nimi chcel bojovať. Ježiš však s nimi išiel pokojne.

Pokračujte v hľadaní ďalšieho obrázka

Pin It on Pinterest