Cesta veľkonočným príbehom 08 – Kríž.

Vypočujte si príbeh

Vojaci dali Ježišovi kríž, ktorý mal niesť.

Bolo to ťažké.

Vystúpili na vrchol kopca a Ježiša pribili na kríž.

Ježiš mal veľké bolesti, ale modlil sa, aby Boh ľuďom odpustil.

Nakoniec Ježiš povedal: „Je to dokonané“ a zomrel.

Pokračujte v hľadaní ďalšieho obrázka

Pin It on Pinterest