Cesta veľkonočným príbehom 10 – Ježiš sa vracia do neba.

Vypočujte si príbeh

Ježiš sa po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní zjavil mnohým ľuďom.

Stretával sa s nimi na rôznych miestach.

Jedol s nimi a sedával s nimi.

Ježiš ich naučil veľa vecí o Božom kráľovstve.

Po 40 dňoch bol Ježiš vzatý do neba.

Prišiel mrak a skryl Ježiša pred ich zrakmi.

Učeníkom sa zjavili dvaja anjeli a pýtali sa: „Prečo tu stojíte a pozeráte na nebo?“

Pripomenuli učeníkom, že Ježiš sa opäť vráti.

Blahoželáme! Našli ste všetky obrázky.

Pin It on Pinterest

Share This