Giúp trẻ dưới 5 tuổi khám phá Kinh Thánh

Các bài học Kinh Thánh miễn phí có thể in để sử dụng tại nhà hoặc tại nhà thờ. 

Mỗi bài học bao gồm dàn bài, phần kể chuyện, trò chơi và các hoạt động, bài tập,

  trang tô màu, thủ công và nhiều hơn nữa.

Bài học đang lưu hành

 Bài học gần đây nhất của chúng tôi

Y-sác Chào Đời

Y-sác Chào Đời

Đây là bài học tiếp theo sau bài Đức Chúa Trời Kêu Gọi Áp-ra-ham và Sa-ra, về sự hoàn thành lời hứa của Ngài. Đoạn Kinh Thánh sẽ đọc là Sáng thế ký 18:1-15, 21: 1-7.

Chúa gọi Áp-ra-ham và Sa-ra

Chúa gọi Áp-ra-ham và Sa-ra

Trong Sáng thế ký 12, Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram và Sa-rai đi đến một vùng đất mới rất xa. Đức Chúa Trời bảo ông bỏ lại đằng sau sự thoải mái ở quê nhà để đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Khí Giới của Đức Chúa Trời

Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh thường dùng những điều mắt thấy để dạy chúng ta về những việc thuộc linh. Một ví dụ điển hình là lời dạy của Phao-lô về Khí Giới của Đức Chúa Trời. Đoạn này chép trong Ê-phê-sô 6:10-20.

Mục tiêu của chúng tôi

Nền tảng trên Kinh Thánh

Giáo dục

Giáo dục

In dễ dàng

Một vài lời về Trueway kids

Chúng tôi giúp các bố mẹ, ông bà, và các giáo viên bận rộn cùng khám phá Kinh Thánh với trẻ dưới 5 tuổi của họ và cùng vui hưởng Đức Chúa Trời với nhau.

Là bố mẹ của một cậu bé tuổi mầm non, chúng tôi hiểu sự tranh chiến của các phụ huynh trong việc dạy con cái của mình về lời của Đức Chúa Trời.

 • Chúng tôi thường bận rộn, mệt mỏi và cảm thấy cạn sức.
 • Chúng tôi đấu tranh trong lòng để vẫn dành cho con mình được vài ba phút.

 Kể từ đầu 2019, chúng tôi đã soạn một bài học Kinh Thánh hàng tuần cho trẻ mầm non để dạy ở nhà cho con trai chúng tôi, và thật là vui khi chia sẻ các bài học với bạn ở đây.

Jon, Dani and Timothy

Trueway Kids là một bài học Kinh Thánh hàng tuần mới cho trẻ mầm non, để khám phá Kinh Thánh và tận hưởng ơn phước của Thiên Chúa. Hãy khám phá một câu chuyện Kinh Thánh mới mỗi tuần và được sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa.

Mỗi bài học có đầy đủ các hoạt động vui chơi, sáng tạo và giáo dục trên nền tảng Kinh Thánh để cho các cháu dưới 5 tuổi làm tại nhà hoặc tại nhà thờ.

Hãy xem bên trong một bài học!

phần kể chuyện,

trang tô màu

bài tập

thủ công

trò chơi và các hoạt động

1 + 2 =

Pin It on Pinterest