Deze week willen verder gaan met het verhaal van de Israëlieten nadat ze uit Egypte bevrijd waren. Onze les zal gericht zijn op de 12 spionnen die het Beloofde land gingen onderzoeken. Onze bijbelteksten kunnen we vinden in Numeri 1-3 en Numeri 13-14. Enkele van de belangrijkste punten zijn:

  • Jozua en Kaleb zagen enge dingen maar kozen er voor op God te vertrouwen. Wij kunnen ook op God vertrouwen in bange tijden.
  • God is groter en machtiger dan wat dan ook, of wie dan ook.
  • We moeten onze ogen op God gericht houden in plaats van op dingen waar we bezorgd over zijn.
  • Het volk koos ervoor om de 10 spionnen te geloven in plaats van te vertrouwen op, en geloven in God. Wij moeten God geloven, omdat Hij zich altijd aan Zijn beloftes houdt.

Les plan

Herinner het kind eraan dat de kinderen van Israël op weg waren naar een nieuw land en dat God hen leidde met een wolk- en vuurkolom.

Vraag het kind of ze wel eens bang zijn geweest. Spreek over dingen waar ze bang voor zijn. Leg uit dat iedereen wel eens bang is, maar dat God ons moed kan geven.

Blaas een ballon op. Gebruik een stift en teken een plaatje van enkele van hun angsten, of ook van je eigen angsten (dit kunnen erg eenvoudige tekeningen zijn). Laat zien hoe groot en eng deze angsten kunnen lijken. Pak nu een scherp voorwerp en laat de ballon knappen, of laat de lucht eruit lopen. Laat zien hoe de meeste van de angsten niets meer dan lucht waren. Gebruik dit om te laten zien hoe vaak we bang zijn voor iets waar we niet bang voor hoeven te zijn, en dat met God, we helemaal nooit bang hoeven te zijn.

God wilde een volkstelling houden en het volk Israël organiseren. Leg uit aan het kind dat organiseren betekent dingen ordelijk maken en leg uit wat een volkstelling is. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kun je een telling houden van hun speelgoed en het ordenen.

Verzamel twaalf objecten (munten, steentjes, knikkers, etc.) met hetzelfde gewicht en één heel zwaar object. Maak een eenvoudige weegschaal: hang een kleerhanger aan de deurklink. Bind een stukje touw aan elk eind met een kopje aan het einde. Nu kun je deze weegschaal gebruiken voor deze les. Tel hard op als je twee objecten in het ene kopje plaatst en tien in het andere. Laat zien hoe tien objecten veel zwaarder zijn dan twee objecten. Pak dan het hele zware object en plaats het in het kopje met de twee objecten. De weegschaal zal overhellen naar die kant. Gebruik dit om te laten zien dat Gods mening veel meer gewicht zou moeten hebben dan de mening van alle anderen samen. Herinner het kind eraan dat wat God goed noemt, goed is, onafhankelijk van wat andere mensen zeggen.

Bid met je kind en vraag Jezus te helpen op te staan voor wat God zegt en niet bang te zijn.

Het verhaal

Spelletjes en activiteiten.

Ik zie,  ik zie wat jij niet ziet

Leg uit wat spioneren betekent,  door ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ met je kind te spelen.

Afhankelijk van de leeftijd kun je daarvoor letters of kleuren gebruiken.

Leg uit hoe de spionnen naar het beloofde land gingen om te kijken wat ze daar zouden vinden.

Fruitbanket

Het beloofde land was vol van melk en honing en heerlijk fruit.

Waarom geen leuke snack met het favoriete fruit en voedsel van je kind….

Dank God samen dat Hij je deze dingen geeft om van  te genieten.

Speelgoed tellen

Het is onwaarschijnlijk dat je kind weet wat een volkstelling is, maar ze kunnen wel begrijpen wat tellen en sorteren is.

Gebruik hun speelgoed als werkmateriaal. Sorteer de voorwerpen; bijvoorbeeld speelgoedautootjes, blokken, potloden.

Laat ze daarna tellen en laat ze zien hoeveel ze van alles hebben.

Werkbladen

Werkje – Natuurlijke collage – druiven

Deze week wilde ik een werkstuk maken, gecombineerd met het element van de spionnen die in het land gingen kijken naar wat ze zouden vinden. Dus het eerste stuk van het werkje betreft een natuurwandeling om de voorwerpen te zoeken.

Wat heb je nodig:

  • dik karton
  • knutsellijm, stevige lijm
  • takjes, blaadjes, kleine steentjes (gebruik je fantasie)
  • paarse verf

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This