fbpx

De les van deze week komt uit Genesis 18:16-19:29 en gaat over het verhaal van Sodom en Gomorra. Ik zal de eerste zijn die moet toegeven dat dit een Bijbelverhaal is dat moeilijk aan jongere kinderen is uit te leggen, maar in het verhaal worden we herinnerd aan: 

 • de ernst van zonden,
 • het gevaar van zonden
 • en Gods genade.

Omdat deze lessen bedoeld zijn voor kinderen onder de 5 jaar, adviseer ik om Genesis 18:16-19:1 uit de Bijbel te lezen, en de rest van het verhaal in eigen woorden af te maken, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Saddleback kids heeft een goed bruikbare video op youtube staan: https://youtu.be/MS3TXCf4_fQ

In Plaats van te vertellen over de seksuele verdorvenheid van Sodom, raad ik aan om te focussen op hun slechtheid. Ik gebruik Ezechiël 16.49: “Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen.

Dit geeft onderwijs over trots zijn en het niet helpen van anderen, concepten die kinderen goed kunnen begrijpen.

Het verhaal

Voordat je de tekst van deze week leest, geef je een korte samenvatting van het voorliggende gedeelte over de scheiding van Abraham en Lot. Leg uit dat Lot in richting ging van Sodom en uiteindelijk midden in de stad terecht kwam.

Leg uit dat God ons oproept om van zonde weg te rennen. Vat kort samen wat we eerder al geleerd hebben over zonde in de verhalen van Adam en Eva, en Noach.

Hoofdpunten

 • Abraham bad tot God. God luisterde naar zijn gebed. Wij worden opgeroepen om voor anderen in nood te bidden.
 • God is genadig en redde Lot en zijn gezin uit een slechte plek.
 • God Roept ons op om weg te vluchten van zonde en slechte dingen. We moeten die dingen achter ons laten en niet terug kijken.

Spelletjes en activiteiten.

Vuurbal

Blaas een rode ballon op. Dit wordt de vuurbal.

Speel het spel als trefbal. Uw kind moet voorkomen dat hij door de ballon wordt geraakt.

Hoe laat is het meneer Wolf?

Dit is een klassiek spel. De wolf (volwassene) staat met de rug naar het kind. Het kind vraagt: ‘Hoe laat is het meneer wolf?’ Welk getal er wordt genoemd, zoveel stappen moet het kind vooruit zetten.

Op een gegeven moment zegt de wolf: ‘Tijd om je op te eten’ en draait zich om en probeert het kind te vangen. Gebruik dit spel om te leren hoe het veiliger is om zover als mogelijk weg te blijven en hoe Lot ver van Sodom had moeten blijven.

De helft en nog een keer de helft

Het is soms moeilijk voor kinderen om grote aantallen te bevatten. Om ze te helpen Abrahams gebed tot God te begrijpen, geef je ze wat bouwstenen en blijf je die halveren totdat er nog maar één blok over is. Leer hen dat, hoewel er veel mensen in Sodom waren, er slechts één rechtvaardige man.

Werkbladen

Werkje – De vrouw van Lot

Hier is een gemakkelijk te maken werkje om les te geven over de vrouw van Lot. Terwijl ze ronddraait, verandert ze in een zoutpilaar.

Wat heb je nodig?

 • werkblad
 • kleurpotloden /waskrijtjes
 • schaar
 • lijm
 • iJsstokje
 • zout

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This
Malcare WordPress Security