In deze les zullen we Jezus’ gelijkenis over de zaaier bestuderen. Deze gelijkenis is te vinden op drie verschillende plekken: Matteüs 13:1-23, Markus 4:1-20, and Lukas 8:4-15.

Een aantal van de hoofdpunten zijn:

 • Ons hart moet reageren op Gods Woord.
 • We kunnen hulp vragen om de Bijbel te begrijpen.
 • We moeten Gods waarheid delen met anderen.

Lesplan – De gelijkenis van de zaaier

Lesson Guide video in English

Begin de les van deze week door het maken van vier moestuintjes (velden). Hiervoor heb je vier bakken nodig. Vul iedere bak met een laagje grond en volg dan de verschillende stappen die je kunt lezen in de gelijkenis:

 1. Maak een pad door dit veld. Laat je kind de grond aanstampen.
 2. Bedek de grond van dit veld met stenen
 3. Zoek wat plantjes en stokjes om in de grond van dit veld te steken
 4. Zorg ervoor dat dit veld er schoon en netjes uitziet

Geef je kind wat zaadjes en vraag: “Wat is het beste veld om deze zaadjes in te planten?”.

Herinner je kind eraan dat deze gelijkenis van Jezus was bedoeld om de mensen belangrijke waarheden te leren. Met deze gelijkenis wilde Jezus  dat de mensen het effect, van Gods Woord en Zijn onderwijs over hun hart, zouden begrijpen.

Lees de gelijkenis in jullie kinderbijbel en bekijk de velden die je gemaakt hebt nog eens goed.

Speel een luisterspel zoals ‘Commando pinkelen’.  Bespreek met elkaar dat het belangrijk is om goed te luisteren en de juiste dingen te gehoorzamen.

Spreek met elkaar over manieren waarop we reageren als mensen iets tegen ons zeggen. Voorbeeld: een kind probeert jou iets belangrijks te vertellen terwijl jij ergens druk mee bezig bent, en je let dan niet echt goed op wat er gezegd wordt. Vraag hen hoe ze zich dan voelen, verontschuldig je en bevestig dat wat zij jou vertellen echt belangrijk is.

Vertel dat meer en meer mensen naar Jezus onderwijs kwamen luisteren, maar dat veel van hen niet een goed hart hadden om te luisteren en te gehoorzamen.

Lees het tweede gedeelte van de tekst waarin Jezus de gelijkenis uitlegt. Laat zien dat de discipelen de gelijkenis niet begrepen, en dus aan Jezus vroegen of hij het aan hen kon uitleggen. Herinner je kind eraan dat God weet dat wij nog een hoop te leren hebben en dat we niet alles uit de Bijbel in een keer zullen begrijpen. Wanneer we het niet begrijpen, kunnen we bidden en God vragen of Hij ons wil helpen om het te begrijpen. Denk samen na over mensen die ons zouden kunnen helpen om de Bijbel beter te kunnen begrijpen.

Vertel dat het zaad dat op de groede grond viel een hele goede opbrengst gaf. Snijd een tomaat, watermeloen, of een andere vrucht met zaadjes, doormidden, en tel samen met je kind de zaadjes. Leg uit dat uit 1 zaadje een plant groeit, die meer vruchten geeft met nog veel meer zaadjes. Denk samen na over hoe God wil dat wij Zijn waarheid met anderen delen en zo zaadjes planten voor Hem. Denk na over manieren waarop je dat zou kunnen doen.

Verhaal

Spelletjes en activiteiten

Bouw een vogelverschrikker

Je kunt een vogelverschrikker bouwen voor binnen en voor buiten. Zoek wat oude kleren. Vul ze met oud papier of stro. Voor het gezicht kun je een papieren bordje gebruiken, een ballon of een met papier of stro gevuld hoofd. Praat met elkaar hoe de vogels de zaden van het pad af aten.

Tuinieren

Een van de beste manieren om deze gelijkenis te begrijpen is door samen met je kinderen te gaan tuinieren. Tuinieren helpt bij de ontwikkeling van alle zintuigen van je kind en is een geweldige vorm van onderwijs. Het helpt ook om een gezonde eetgewoontes op te bouwen. Plant deze week wat zaden, zoek en identificeer wat onkruid plantjes en spreek met elkaar waarom bepaalde planten op bepaalde plaatsen groeien.

Planten in goede aarde

Markeer velden op de grond. Geef ieder veld een naam, die hem linkt aan een veld uit de gelijkenis. Geef ieder kind een pittenzakje en zeg hen om het zakje in de goede aarde te gooien. Ze scoren alleen punten wanneer het zakje in goede aarde valt.

Werkbladen

Kleurplaten – De gelijkenis van de zaaier

Werkje – Goede grond plaatjes

Wat je nodig hebt:

 • 2 papieren bordjes
 • verf en kwasten
 • lijm
 • zaadjes werkblad
 • pennen
 • schaar

Wat je moet doen:

 1. Verf een helft van de onderkant van een bordje bruin en de binnenkant van het andere bordje blauw. laat het goed drogen.
 2. Knip het bruin geverfde bordje door de helft en lijm het aan het blauwe bordje.
 3. Knip de zaadjes uit van het werkblad.  Schrijf Bijbelverzen op een aantal zaadjes en ‘plant’ ze in de grond.

Gratis download

Donate

Pin It on Pinterest

Share This