Veel mensen vroegen Jezus om hulp tijdens Zijn bediening op aarde. Een van die mensen was een Romeinse hoofdman, die een enorm groot geloof liet zien en Jezus vroeg om zijn knecht te genezen. We lezen dit verhaal in Mattheüs 8.5-13.

Hoofdpunten:

 • God heeft autoriteit.
 • Afstand is geen probleem voor God.
 • We moeten in God geloven.

Les plan – De Romeinse hoofdman

Lesson walkthrough video in English

In de tijd van Jezus leven op aarde haatten de mensen de Romeinen. De Romeinen hadden hen overwonnen, en de Joden moesten hen nu dienen. Jezus onderwees aan Zijn discipelen dat ze hun vijanden lief moeten hebben. Toen een Romeinse hoofdman Hem om hulp vroeg, hielp Jezus hem.

Jezus was barmhartig naar de soldaat toen die Hem om hulp vroeg. Me moeten nooit bang zijn om God om hulp te vragen. We zouden moeten bidden over de grote, maar ook over de kleine dingen. We kunnen hardop, maar ook zachtjes, of zelfs stil bidden.

De Romeinse hoofdman geloofde dat Jezus hem kon helpen door zijn knecht te genezen. De Bijbel zegt dat geloof het bewijs is van dingen die je niet kunt zien. Neem een zaklamp of een gewone lamp. Doe hem aan. Bedek hem vervolgens met een doek of iets anders. Vraag je kind of de lamp er nog is. Vraag ze hoe ze weten of het er nog is. Ze kunnen het licht zien, hoewel ze niet het voorwerp kunnen zien dat het licht geeft. Op eenzelfde manier is geloof het bewijs van God, die we niet kunnen zien, maar toch weten we zeker dat Hij er is. Leer Hebreeën 11.1 uit je hoofd.

Laat zien dat de hoofdman niet alleen geloof had maar daar ook naar handelde. De Romeinse hoofdman geloofde dat Jezus de knecht kon genezen en dus vroeg hij daarom. Praat er samen over hoe we met geloof kunnen bidden en op Jezus’ autoriteit kunnen vertrouwen.

Vertel dat de Romeinse hoofdman een belangrijke man was, en dat hij autoriteit had. Hij had 100 man onder zich, maar hij begreep dat Jezus veel belangrijker was dan hemzelf, en dat Hij veel meer autoriteit had.

Praat samen over autoritiet. Leg uit dat autoriteit betekent dat iemand “de macht heeft of het recht heeft om orders te geven, om beslissingen te nemen, en gehoorzaamheid te vragen.” (vert. Oxford Dictionary)

Pak een stapel bekertjes van dezelfde grootte. Je kunt wegwerp bekertjes gebruiken en er de namen opschrijven, of je schrijft de namen op een stukje plakband in het geval je andere bekertjes gebruikt. Schrijf namen op als ‘God’, ‘mama’, ‘papa’, minister president’, de naam van het kind, en/of de naam van een huisdier, etc. Voor jongere kinderen kies je steeds twee bekertje per keer. Zeg tegen het kind dat ze de bekertjes in de goede volgorde moeten zetten door een stapel te maken met de minst autoriteit onder tot het de meeste autoriteit boven. Dus de naam van het kind zal onder ‘minister president’ komen, maar boven de naam van het huisdier. Met oudere kinderen kun je ze meer dan twee bekertjes tegelijk geven.

Je kunt ook situaties geven waarin het kind vervolgens moet bepalen wie gehoorzaamd zou moeten worden, “God zegt dat we de Bijbel moeten lezen, maar een vriend zegt van niet. Wie moeten we gehoorzamen?” etc. 

Lees Mattheus 28.18. Leg uit dat al de autoriteit in de hemel en op de aarde is gegeven aan Jezus.

Bid en dank God, omdat Hij er altijd is. Vraag Hem om jou te helpen altijd in Hem te geloven.

Verhaal

Spelletjes en activiteiten

Romeinse oefeningen

De Romeinen wisten dat goed bewegen belangrijk was om gezond te blijven. Speel een eenvoudig bewegingsspel. Gooi een dobbelsteen en doe de oefening 10 seconden lang. Mogelijke bewegingen: 1) rij op een paard, 2) maak ren bewegingen 3) houd je schild vast, 4) schiet pijlen, ) een zwaardgevecht, 6) kruip naar een veilige plek.

Er zijn online enorm veel en goede informatiebronnen en activiteiten om meer over de Romeinen te weten te komen.

De hoofdman beveelt

Dit spel is een aanpassing van het spel “Simon zegt” en zal je kind eraan herinneren hoe de mensen de hoofdman moesten gehoorzamen. Als je zegt “De hoofdman beveelt” dan moet het kind je gehoorzamen. Bijvoorbeeld “De hoofdman beveelt om je hoofd aan te raken.”

Als je een bevel geeft zonder eerst “De hoofdman beveelt” te zeggen, dan moet je kind het bevel niet gehoorzamen.

Maak een telraam

Frames van 10 vakjes, of 2×5 vakjes onder elkaar, waarin objecten kunnen worden geplaatst om getallen te laten zien van tien of minder. Ze zijn een goed hulpmiddel om kinderen te leren rekenen. Het frame kan worden vermenigvuldigd om grotere getallen te leren. Laat je kind 10 frames vullen, zodat er 10 groepen van 10 objecten zijn. Wat voor objecten je gebruikt maakt niet uit (pennen, speelgoed, macaroni). Herinner je kind eraan dat de hoofdman de baas was over 100 soldaten.

Werkbladen

Kleurplaten – De Romeinse hoofdman

Werkje – Romeinse helm

Roman Helmet - Easy craft for kids

Wat heb je nodig:

 • Werkbladen
 • Papier of karton. (Wit of gekleurd)
 • Schaar
 • Lijm
 • Stiften of potloden

Wat moet je doen:

 1. Als je papier of karton gebruikt kleur dan beide zijden in. (Je zou ook op gekleurd papier kunnen afdrukken).
 2. Knip alle onderdelen uit.
 3. Plak de voorkant en maak de strip op de juiste maat voor het hoofd van het kind.
 4. Lijm de andere twee strippen in een kruis en plak ze vast.
 5. Knip de kam in, zodat er verschillende strippen ontstaan, en lijm dit vervolgens op de helm.
 6. Lijm de oorstukken aan de helm.

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This