Toen de discipelen dachten dat kleine kinderen niet belangrijk waren volgens Jezus, antwoordde Hij als volgt: “Laat de kinderen tot Mij komen.” Ons Bijbelgedeelte is te vinden in Mattheüs 19:13-15, Markus 10:13-16, en Lukas 18:15-17.

Hoofdpunten:

  • Jezus verwelkomt kinderen.
  • We moeten mensen niet beoordelen op hoe ’belangrijk’ ze lijken.
  • Jezus verwelkomt ons niet gebaseerd op wie wij zijn, maar gebaseerd op wie Hij is.

Les plan – Jezus en de kleine kinderen

Lesson guide video in English

Wie is er belangrijk? Kies een aantal speelgoed figuren van je kind. Vergeet daarbij niet de favoriete nog de minst favoriete. Vraag je kind om de figuren op volgorde te leggen, kijkend naar hoe belangrijk  ze zijn (dit kun je het beste doen in een boekenkast of op de trap, zo kun je namelijk goed zichtbaar maken dat de belangrijkste hoger zijn dan de minst belangrijke). Praat met hen nadat ze alle figuren op volgorde hebben gelegd, over de volgorde .

Vraag je kind of er een persoon is die zij heel belangrijk vinden. Ouders, mensen in de politiek, het koningshuis, etc. Neem al de speelgoed figuren en plaats ze allemaal op hetzelfde niveau. Leg uit dat God iedereen als even belangrijk ziet. We zijn allemaal zondaren en allemaal hebben we Jezus nodig in ons hart.

Jezus is gekomen om mensen te redden van iedere stam, taal, volk of land. Laat een wereldkaart zien en laat je kind een plek uitzoeken. Spreek af dat je samen voor de mensen van dat land zult bidden. Je kunt daarnaast natuurlijk ook proberen om meer te weten te komen over dat land. Zoek wat fotos, luister naar een fragment waarin hun taal te horen is, etc.

Hoe reageerden de disciplinen op de kinderen die naar Jezus kwamen? Zij zagen hen als niet heel erg belangrijk. Ze probeerden hen bij Jezus vandaan te houden. Wij moeten nooit de kleine dingen onderwaarderen.

Laat een ballon zien die nog niet is opgeblazen. Laat zien dat het heel klein is. Blaas hem op. Vraag of het nog steeds klein is. Vertel dat God het niet belangrijk vindt of iemand rijk is of arm, oud of jong. Voor God is de binnenkant belangrijk, dat wat er in de persoon zit. Hij vindt het belangrijk of Jezus wel of niet in het hart van iemand woont.

Speel een spel door dingen te noemen die belangrijk zijn voor God of niet. Voorbeelden: God vindt het belangrijk dat wij een miljoen euro hebben? God vindt het belangrijk dat wij Zijn Woord gehoorzamen?  

Veel mensen denken dat ze iets aan God kunnen geven. Denk samen na over manieren waarop mensen denken  dat ze belangrijk zijn. Rijkdom, bekend zijn, titels, etc. Vindt God deze dingen ook belangrijk? Nee. Het is alleen door Jezus dat mensen gered kunnen worden.

Maak een kleine modder taart. Vraag je kind of het een goed idee is om deze taart te eten. Begin dan met het decoreren van de taart. Vraag telkens of het nu wel goed zou zijn om de taart te eten. Praat erover dat het niet uitmaakt hoeveel mooie dingen we aan de moddertaart toevoegen, het blijft een vieze moddertaart. Als Jezus ons hart niet schoonmaakt, dan maakt de rest ook niet veel uit, omdat ons hart nog steeds vies is. Neem dan een eenvoudige taart of een stuk brood. Vraag of dit beter zou zijn dan het eten van de mooi gemaakte moddertaart. Leg uit dat we bekendheid of mooie dingen niet nodig hebben. Het enige dat we echt nodig hebben is dat Jezus onze harten neemt en ze schoon maakt.

Lees Efeziërs 2:8-9. Bid en dank God omdat Hij kinderen bij zich wil hebben. Vraag Hem om jou te zegenen met meer kennis over Hem.

Verhaal

Spelletjes en activiteiten

Een obstakel race in teamverband

Maak een parcours met obstakels. Samen met je kind moet je er een weg doorheen vinden. Je kunt je kind optillen en hen over de obstakel heen tillen, of je kind kruipt onder de obstakels door terwijl jij er overheen klimt. Vertel je kind hoe dingen of anderen mensen zullen proberen om hen tegen te houden om bij Jezus te komen, maar dat jij er altijd zult zijn om hem/haar te helpen. Herinner hen eraan dat Jezus hen verwelkomt.

Magneten doolhof Gebruik hiervoor een magneet een een klein stukje metaal (een paperclip of een munt zijn ideaal). Plaats de magneet onder het papier en het metalen object boven op het papier. Laat je kind het metalen object door het doolhof heen leiden tot het bij Jezus aankomt.

Bid met je kinderen

Herinner je kind eraan dat Jezus ons verwelkomt om op ieder moment bij Hem te komen. Vraag, op een ander moment tijdens de dag, of het goed is om nu te bidden, of dat ze denken dat Jezus nu te druk is. Breng samen tijd door in gebed, en bedank God omdat Hij ons welkom heet door Jezus.

Werkbladen

Kleurplaten – Jezus en de kleine kinderen

Werkje – Laat de kleine kinderen tot Mij komen

Wat heb je nodig:

  • Werkbladen,
  • Kleurpotloden,
  • Schaar,
  • Optioneel: Lijm

Wat moet je doen:

  1. Kleur het werkblad in.
  2. Knip de kinderen uit samen met het handvat, en knip ook de stippellijn in.
  3. Vouw de onderdelen. Steek het handvat met de kinderen door het gat.

Gratis download

Donate

Pin It on Pinterest

Share This