Den här veckan får vi lära oss om Davids relation till kung Saul och hans son Jonathan. Veckans lektion bygger på 1 Samuelsboken 18–26. Genom de här relationerna kan vi lära:

  • Att avundsjuka är en synd
  • Vänskap
  • Att vi kan lita på Gud även då vi inte kan se någon mening i våra omständigheter.
  • Vänta på Gud istället för att hämnas.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

LektionsguideDavid väntar på att bli kung

Fråga barnet om hen någonsin varit avundsjuka. Förklara att avundsjuk betyder att en är arg eller ledsen för att någon annan har något eller kan något som en själv inte har eller kan. Avundsjukan är en synd och Gud vill inte att vi ska vara avundsjuka på andra. Berätta att kung Saul var avundsjuk på David för att människorna tyckte om honom.

Fundera tillsammans på en situation där du eller barnet varit avundsjuka. Håll det på barnets nivå. Vilka andra synder kan avundsjukan leda till? Berätta att Saul i början endast var avundsjuk på David, men senare ledde avundsjukan till andra synder som skadade andra väldigt mycket.

Ta fram en glasskål eller annan genomskinlig skål och fyll den med vatten. Visa på att vattnet är rent och klart. Ta lite karamellfärg, som får representera synden, och visa på hur stort vattnet är jämfört med karamellfärgen. Droppa i lite färg i skålen och rör om. Förklara att en liten, till synes obetydlig, synd kan färga hela vattnet. Bland nu i några skedar klorin och en halv tesked matsoda och rör om. Visa att nu är vattnet rent och klart igen. Förklara att Jesu blod kan tvätta bort all synd i våra liv.

Berätta att Saul kunde ha bett Gud om hjälp med sin avundsjuka, men han valde att låta den växa i sitt liv.

Jämför Sauls beteende med Jonathans. Berätta att Jonathan var Davids vän, som älskade honom och hjälpte honom. Tänk på någon vän som hjälpt dig eller ditt barn. Gör ett ”Tack att du är min vän”-kort tillsammans.

Berätta att David litade på Gud även då saker och ting inte såg bra ut. Han visste att Gud skulle hålla Sitt löfte och att han en dag skulle bli kung. Förklara att Gud alltid vet bäst. Håll en tallrik med ett vackert mönster ovanför barnets huvud så att hen endast ser undersidan. Fråga om hen tycker tallriken är fin. Berätta hur fin du tycker den är. Sänk tallriken och låt barnet se det vackra mönstret. Förklara att Gud är större än oss och ser hela bilden även då vi inte kan.

Förklara att människor kommer att såra oss och göra fel mot oss. Vi har då ett val att förlåta eller hämnas. Fundera hur fel Jesus blev behandlad då Han dog på korset. Även då bad Han Gud förlåta de som gjorde Honom illa. Tänk på någon som behandlat ditt barn illa. Be tillsammans med hen om att Gud ska hjälpa hen förlåta.

David väntar på att bli kung – Berättelsen

Arbetsblad

Målarbok

Pyssel – harpa

David väntar på att bli kung – berättelsehjul

David gömmer sig i en grotta

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This