Jordanfloden och är nu påväg att inta Löfteslandet. Lektionen fokuserar på hur Gud gav Josua och Israeliterna seger över Jeriko och varför Rahab och hennes familj kom undan förödelsen. Bibelberättelsen hittas i Josua 5:13 – 6:1–27. Några huvudpunkter:

  • Gud kan förändra människors liv.
  • Oberoende vilka hemska saker vi har gjort kommer Gud alltid att förlåta oss då vi ångrar oss och vänder om till Honom.
  • Gud ger oss seger då vi lyder och följer Honom.
  • Vi kan bli del av Guds familj.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide

Påminn barnen om att nu är Josua leder för Israeliterna istället för Mose och att nu är det dags att inta Löftelandet. Fråga om de kommer ihåg hur länge Israeliterna var tvungna att gå i öknen.

Förklara att för länge sedan hade städer höga och starka murar runtom för att skydda dem. Om du råkar bo nära en gammal stadsmur kan du gå och titta på den, annars kan du visa bilder från nätet.

Prata om Rahab. Förklara att hon levde ett liv som inte ärade Gud. Poängtera att hon ångrade sig och vände om till Gud. Gud inte bara förlät henne, utan gjorde henne även en del av Jesu familjeträd. Du kan enkelt förklara vad ett familjeträd är, t.ex. med er egen familj eller titta tillbaka på förra veckans lektion om Josua.

Fråga om de kommer ihåg vilken färg det var på snöret som Rahab hängde i sitt fönster. Bygg en stadsmur av klossar och häng snören i olika färger från muren. Fråga vilket fönster som är Rahabs. Fundera tillsammans att röd också är färgen av Jesu blod som räddar oss från våra synder.

Fråga barnen om någon har prövat göra något som är omöjligt. Fundera på olika saker som är omöjliga, en del kan vara lite tokiga, t.ex. katter kan inte flyga, och andra kan vara mer allvarlig som att vi inte kan rädda oss själv från vår synd. Prata om att med Gud är allt möjligt. Visa en bild av en stor stadsmur, t.ex. från Jerusalem och fråga om de tror det skulle vara en lätt sak att riva ner muren. Föreslå några sätt som kunde göra hål i muren, t.ex. en bulldozer eller rivningskula. Prata om att Gud inte valde att använda stora maskiner för att riva Jerikos mur. Istället sa Han åt Israeliterna att marschera runt staden.

Nu är det er tur att marschera. Använd muren från illustrationen med snören ovan och gå runt muren av klossar. Om det är en liten mur kan ni sätta den på ett bord och gå runt bordet istället. Räkna med barnen för varje varv. På det sjunde varvet, ropa högt och gör trumpetljud. Slå omkull muren.

Påminn barnen att då Gud säger något, kommer Han även att visa en väg. Hans sätt att göra något fungerar alltid och Han kan ge oss seger.

Fröjda er över att allt är möjlig tillsammans med Gud.

Be Jesus hjälpa oss lita på Honom och minnas att Han kan göra vad som helst.

Slaget om Jeriko – Berättelsen

Arbetsblad

Målarbok

Pyssel – Horn

Du behöver:

  • Mall
  • Vit kartong för printer
  • Färgpennor, kritor eller målarfärg
  • Tejp
  • Limstick

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This