Bạn có biết các nhà thông thái này không

Bấm để nghe câu chuyện

Bạn có biết các nhà thông thái này không?

Ở một nơi xa xôi kia, có mấy nhà thông thái chuyên nghiên cứu các vì sao.

Đêm nọ, họ rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện một ngôi sao lạ trên bầu trời, chiếu sáng cách lạ thường.

Họ bảo nhau: “Chắc hẳn có vị Vua đặc biệt chào đời.”

Họ liền chuẩn bị những món quà đắt tiền, lên đường, theo dấu vết ngôi sao đi tìm vị Vua ấy. Họ vào trong cung điện và hỏi; “ Vị Vua mới sanh ở đâu?”

Vua đang ngồi trên ngai lo lắng và tức giận, vì sợ mất ngôi.

Ông không phải là vị Vua đặc biệt họ đang tìm.

Tìm hình ảnh tiếp theo

Pin It on Pinterest

Share This