Tuần này, chúng ta sẽ học về Chủ Nhật Lễ Lá, còn gọi là ngày diễu hành đắc thắng. Đó là ngày Chúa Giê-xu cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Sự kiện này được ghi lại trong cả bốn sách Tin Lành.

Các điểm chính của Tuần Thánh là:

  • Chúa rửa chân cho các môn đồ
  • Tiệc Thánh
  • Chúa cầu nguyện trong vườn.
Lesson guide in English

Hướng dẫn Bài học :

Nói chuyện với con bạn về một cuộc diễu hành. Nếu chúng đã từng thấy một lần,  thì bạn có thể biết cách bắt chuyện với chúng, nếu không thì tìm một đoạn video. Có thể khi nữ hoàng hoặc tổng thống viếng thăm một thành phố. Hỏi chúng sẽ reo lên thế nào để tung hô một người nổi tiếng.

Giải thích rằng dân chúng reo lên “Hô-sa-na,” có nghĩa là “cứu.”  Đọc chung Xa-cha-ri 9:9  và tả lại là dân chúng công nhận Chúa Giê-xu là Vua, Đấng cứu giúp họ. Nhắc con bạn rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu giúp chúng ta.

Bảo các em giúp bạn dọn sạch một chỗ. Đưa ra một số dụng cụ lau chùi an toàn, chẳng hạn như bình phun nước, giẻ lau, bàn chải đánh nền…. Cảm ơn chúng đã giúp bạn, sau đó đọc John 13:1-17 với nhau, Chúa Giê-xu Rửa Chân Cho Môn Đồ. Nhấn mạnh là Chúa Giê-xu đã làm công việc của một đầy tớ. Áp dụng về cách chúng ta có thể phục vụ những người khác.

Nếu an toàn, hãy bảo con bạn đi chân trần trên cát, hoặc trên bùn, hoặc cỏ. Xong rồi thì đưa cho chúng vài cái khăn ướt để lau sạch bàn chân của chúng. Thi nhau xem ai đã lau được nhiều vết bẩn nhất. Giải thích rằng trong thời của Chúa Giê-xu, hầu hết người ta mang giày quai dây, vì vậy mà bàn chân hay bẩn. Áp dụng bài học là Chúa Giê-xu đến để rửa sạch tội lỗi của chúng ta.

Dọn một bữa ăn chung đặc biệt với nhau. Bảo các em chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ. Giải thích rằng người Do Thái tổ chức Lễ Vượt Qua mỗi năm để nhớ lại Chúa đã giải cứu họ khỏi Ai Cập thế nào. (Bạn có thể dùng bài học Mười Tai Họa để ôn lại). Hãy chuẩn bị bánh mì và nước nho ép trong bữa ăn của bạn. Bảo con bạn bẻ bánh. Chúa Giê-xu nói, chiếc bánh này cũng giống như thân thể của Chúa. Rót nước nho vào ly. Chúa Giê-xu nói rằng nước nho này giống như huyết của Chúa. Chúa Giê su đã hi sinh mạng sống của Ngài để cứu vớt chúng ta.

Đọc Mác 14:32 – 50, Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn. Cầu nguyện trình bày những khó khăn cho Chúa, và nhờ mọi người cùng cầu nguyện cho chúng ta thì thật là tốt. Kể lại rằng các môn đệ đã ngủ gục chứ không cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu.

Đổ đồ uống vào vài cái cốc. Chọn vài loại nước trái cây ngọt và một loại nước trái cây đắng. Hỏi xem chúng thích loại nào. Chia sẻ Chúa Giê-xu đã xin Đức Chúa Trời cất lấy “chén”  khỏi Ngài trong Mác 14:36 nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bài học là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn là quan trọng nhất.

(Tuần tới chúng ta sẽ học phần 2 của Lễ Phục Sinh)

Xem qua trước bài học

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This