Deze week willen we de verzoeking van Jezus bestuderen, dit gebeurde direct nadat Jezus gedoopt werd. Dit Bijbelgedeelte kan worden gevonden in Mattheüs 4.1-11 en Hebreeën 4.15. Een aantal van de hoofdpunten die wij willen bestuderen zijn:

  1. Jezus werd 100% mens en moest tegen net als ons vechten tegen de zonde (Hebreeën 4.15).
  2. Jezus begrijpt ons, omdat Hij werd zoals wij. (Hebreeën 4.15).
  3. Jezus zondigde niet. (Mattheüs 4.10).
  4. Jezus kende de Bijbel, en gehoorzaamde. (Mattheüs 44)

Lesplan: De verzoeking van Jezus

lesson guide in English

Herinner j e kind aan de doop van Jezus. Vertel dat Jezus, direct nadat Hij gedoopt was, naar de woestijn ging. Vraag je kind of het weet wat een woestijn is? Je kunt om de beurten iets zeggen dat je weet over de woestijn; wat het is (heet), of wat het niet is (vol planten en bomen). Vraag je kind of het denkt dat de wiestijn een lekker eplek is om 40 dagen in door te brengen.

Praat met je kind over verleidingen. Leg uit dat verleiding het verlangen is  om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is. Vraag je kind of zij al een keer verleiding hebben ervaren. Misschien hebben ze wel eens iets kapot laten vallen, en logen ze daarover omdat ze bang waren daardoor in de problemen te komen. Misschien hebben ze wel eens een snoepje gestolen. Vraag je kind wat ze voelden voordat ze deze zonden deden. Wijs hen erop dat het soms lastig is om de verleiding te weerstaan, om “nee” te zeggen tegen verleiding.. Vraag of zij denken dat het moeilijker zou zijn om de verleiding om een snoepje te stelen te weerstaan als ze net gegeten hebben, of dat het moeilijker zou zijn als ze enorme trek zouden hebben. Wijs hen er dan op dat Jezus al 40 dagen niks had gegeten of gedronken. Vraag je kind of zij wel eens honger hebben gehad. Wijs hen erop dat Jezus enorm veel honger had, en dat Satan Hem eten aanbood – maar Jezus zei nee. Hij weer stond de verleiding.

Bespreek het feit dat Jezus drie keer achter elkaar door Satan wordt verleid, maar dat Jezus de verleidingen weerstaat. Vraag wat Jezus deed om de verleidingen te weerstaan. Als het nodig is, help je kind dan te ontdekken dat Jezus steeds Bijbelteksten opnoemde om de verleiding te weerstaan. Wijs hen erop dat Jezus nooit zondigde.

Zoek een aantal Bijbelverzen die je kind zullen helpen met waar ze mee worstelen. Bijvoorbeeld verzen die gaan over angst, het liefhebben van anderen, gehoorzaamheid, niet stelen, enzovoorts. Je kunt er één uitkiezen om uit het hoofd te leren, of over een langere tijd proberen ze allemaal uit het hoofd te leren. Dit kan een goede gelegenheid zijn om je kind te helpen te beginnen met het uit het hoofd leren van Bijbelverzen. Wijs hen erop dat Jezus de Bijbel moest kennen om de Bijbel te kunnen gehoorzamen en ‘nee’ te kunnen zeggen tegen verleiding.

Om dit te illustreren kun je een spel doen. Zeg tegen je kind dat ze de regel moeten gehoorzamen die jij hen gaat vertellen, want dan winnen ze een prijs. Zeg “Opgelet, hier is de regel die jullie moeten gehoorzamen.” Wees daarna stil. Je kind zal om meer informatie vragen. Wijs het kind erop dat het niet kan gehoorzamen als het de regel niet weet, net als dat wij de Bijbel niet kunnen gehoorzamen, als we haar niet kennen. Vraag dan aan je kind om een aantal regels op te noemen die jij hen gegeven hebt. Je kunt ervoor kiezen om hen een handje te helpen; “Wat zeg ik altijd over je speelgoed”.

Bespreek hoe Jezus werd zoals wij, zodat Hij begreep wat het was om als een mens te zijn. Hij was zowel mens als God. Wijs hen erop dat we mensen beter begrijpen als we in hun schoenen staan. Vertel je kinderen dat ze kunnen ervaren hoe het leven van ouders is. Laat hen een kledingstuk van jou uitkiezen en dat bij zichzelf aantrekken. Have fun! Je kunt er dan ook voor kiezen om een kledingstuk van hen aan te doen, zoals een t-shirt op je hoofd als een muts. Vertel hen dat zij nu de ouders zijn en jij het kind. Je kunt hen helpen dit te begrijpen door hen te vragen of zij willen dat jij “jouw” speelgoed opruimt op “jouw” kamer. Ze zullen deze gelegenheid om de baas te zijn waarschijnlijk erg leuk vinden. Vraag hen na een tijdje wat jullie gaan eten als avondeten, en hoe zij de rekeningen  gaan betalen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat het moeilijk is om iemand anders te zijn, zelfs als dat maar voor even is. Wijs hen erop dat Jezus van Zijn troon in de hemel afkwam, naar de aarde toeging om te worden als een mens.

Bid en dank Jezus voor Zijn komst naar de aarde en omdat Hij “nee” zei tegen alle verleidingen. Vraag Hem om jou te helpen om “nee” te zeggen tegen verleidingen en je te helpen Hem te volgen.

Verhaal – De verzoeking van Jezus

Werkbladen

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This