Handelingen 8.26-40 vertelt ons hoe Filippus door God naar een heel belangrijke bestuurder uit Ethiopiër werd geleid. Dit verhaal herinnert ons eraan dat we altijd klaar moeten staan om anderen over Jezus te vertellen.

Hoofdpunten:

 • Het Oude Testament wijst ons op Christus.
 • God geeft ons mensen die ons helpen om de Bijbel te begrijpen.
 • Redding brengt vreugde.

Les plan – Filipe e o Etíope

Lesson Walk through in English

Herinner je kind eraan dat Filippus een gerespecteerde en betrouwbare man was. Hij was een van de zeven mannen die door God waren geroepen om de apostelen te helpen. Filippus begon met het uitdelen van eten aan weduwen, maar laten deelde hij het Evangelie in Samaria, waar heel veel mensen tot geloof in Jezus kwamen. God leidde hem naar een stille weg in de woestijn. Praat er samen over hoe we God zouden moeten dienen op iedere plek waar Hij ons naartoe leidt.

Introduceer de Ethiopiër. Vertel dat hij een heel belangrijke en vertrouwde dienaar van de koningin was, “een belangrijke bestuurder die verantwoordelijk was voor de schatkist.”

Leg uit dat de Ethiopiër onderweg was van Jeruzalem terug naar huis, en dat hij besloot de tijd te vullen met het lezen van het Oude Testament. Denk na over spelletjes of activiteiten die jullie leuk vinden om te doen als je met de auto, de bus of het vliegtuig reist. Speel ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, of ‘Wie of wat ben ik?’ of luister bijvoorbeeld naar een verhaal.

Vraag je kind of het zich de twee delen van de Bijbel herinnert. Een deel wordt het Oude Testament genoemd, en het andere deel wordt het Nieuwe Testament genoemd. Vraag je kind wie zij denken dat de belangrijkste persoon in de Bijbel is. Leg uit dat Jezus de weg tot redding is en ook het middelpunt van de Bijbel. Zonder Hem kunnen we niet van onze zonden worden gered. Noem de namen van een aantal Bijbelverhalen. Vraag je kind of hij/zij weet of het verhaal in het Oude of in het Nieuwe Testament staat.

Veel verhalen uit het Oude testament zijn als wazige plaatjes van Jezus en Zijn komst naar de aarde. De Ethiopiër was een deel uit het Oude Testament aan het lezen dat over Jezus vertelde, maar omdat de Ethiopiër Jezus niet kende, begreep hij ook niet wat de tekst uit het Oude Testament betekende.

Selecteer een aantal fotos van mensen uit een tijdschrift. Teken stokfiguren  met genoeg details om de personen van de fotos te herkennen. Voorbeeld: als de foto van een man met een rood t-shirt is, teken dan een stokfiguur van een man met een rood t-shirt en niet meer details dan dat. (Let goed op bij het selecteren van de fotos, zodat er maar 1 man zal zijn met een een rood t-shirt.) Speel een combineerspel met je kind. Leg uit dat hoewel het stokmannetje geen duidelijke tekening is, we toch kunnen zeggen dat het een afbeelding van de man is. Op dezelfde manier zijn verhalen uit het Oude Testemant wazige afbeeldingen van Jezus. Voorbeeld: De ark van Noach redde tijdens de zondvloed mensen van de dood, precies zoals Jezus ook de mensen, die in Hem geloven, redt van de eeuwige dood. Mensen smeerden, tijdens de tien plagen, bloed aan de posten van hun deuren om de mensen die binnen in het huis waren te redden. Op dezelfde manier hebben we Jezus bloed nodig, om  ons  harts schoon te maken, om ons te redden. Bespreek nog een aantal andere verhalen uit het Oude Testament waarin we ook een afbeelding van Jezus kunnen zien. 

De man uit Ethiopië wilde meer van de Bijbel begrijpen. Filippus legde het aan hem uit, en de man kwam tot geloof in Jezus en hij werd zo snel mogelijk gedoopt.

Vraag aan jouw kind wat het beste is dat je kunt doen als je iets niet begrijpt. Leg uit dat God ons ouders, grootouders, voorgangers en leraren geeft om ons te helpen de Bijbel te begrijpen. We moeten niet bang zijn of ons schamen om om hulp te vragen als we iets niet begrijpen.

De Ethiopiër verheugde zich in zijn redding. Hoewel Filippus verdween, was God bij hem. We kunnen ons altijd verheugen in het feit dat God bij zijn mensen is. Lees Filippenzen 4.4. Je kunt er voor kiezen om dit vers uit je hoofd te leren, of er zelfs een liedje van te maken. 

Bid en dank God dat Hij met Zijn mensen is. Vraag Hem om jou te helpen Hem meer en meer te begrijpen.

Verhaal – Filippus en de Ethiopiër

Spelletjes en activiteiten

Reis spelletjes

Speel wat klassieke reisspelletjes. Je kunt ervoor kiezen om echte even een rondje te rijden met de auto, of je kunt net doen alsof je een reis maakt met de auto, de bus, of een vliegtuig.

Een aantal ideeën zijn ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, ‘Laat het verhaal groeien’ (waarbij iedere persoon steeds tien woorden aan een verhaal mag toevoegen), ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’, of het favoriete spel van jullie gezin. Bespreek het feit dat de Ethiopiër besloot om tijdens zijn reis in de Bijbel te lezen.

Wagen race

Knip een gat in een kartonnen doos die groot genoeg is voor een knuffel. maak een touw vast aan de doos, dit wordt een wagen. Spreek een begin en eind punt af, en laat de kinderen rennen, terwijl zij hun ‘wagen’ mee trekken. Als de knuffel uit de wagen valt, moet het kind de knuffel eerst weer in de wagen zetten voordat het verder mag racen. Je kunt hiervoor ook het werkje van deze week gebruiken.

Leren over Ethiopië

Help je kinderen ij het leren van een aantal feiten over Ethiopië. Zoek het op op een kaart. Bekijk een aantal fotos en filmpjes online of in een boek. Wat eten ze er normaalgesproken? Hoe zeg je eenvoudige woorden? Hallo = Selam. Welke dieren leven er in Ethiopië? Dit zal helpen om wat context te creëren over wie de Ethiopiër was en waar hij naartoe reisde.

Werkbladen

Kleurplaten – Filippus en de Ethiopiër

Werkje – Wagen

Wat heb je nodig?:

 • Werkbladen(op karton voor het beste resultaat)
 • 2 WC-rolletjes
 • Touw
 • Kleur potloden
 • Schaar
 • Lijm

Wat moet je doen?:

 1. Kleur de werkbladen in
 2. Knip de onderdelen uit. Lijm de wagen in elkaar.
 3. Lijm 1 persoon op iedere WC-rol. Maak het touwtje vast aan de voorkant van de wagen?

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This