Tijdens Jezus’ bediening op aarde, riep Hij twaalf mannen op om Zijn discipelen te worden. Een van deze mannen was Mattheüs. We lezen over het moment dat hij geroepen wordt in Mattheüs 9:9-17.

We zullen een aantal van de belangrijkste onderwerpen bestuderen:

 • Mattheüs liet zijn oude leven achter zich om Jezus te volgen.
 • De mensen hielden niet van tollenaars, want die stalen geld.
 • Jezus is vol genade en nodigt ons uit om Hem te leren kennen, zelfs al doen wij niet alles goed.
 • Jezus roept ons allemaal op om onze zonden te belijden en Hem te volgen.

Jezus vriend van zondaren – Les plan

Lesson Guide in English

Vraag de kinderen welk van de namen van de discipelen zij weten. Je kunt ze herinneren aan de “Vissers van mensen” les van een paar weken geleden.

Spreek over hoe Jezus allemaal verschillende soorten mensen opriep om Hem te volgen. Herinner hen eraan dat een aantal van hen vissers waren, maar dat Mattheüs een tollenaar was.

Geef een eenvoudige uitleg over belastingen. Wijs de kinderen erop dat, in de tijd dat Jezus leefde, de mensen de tollenaars haatten. Vertel hoe de tollenaars meer geld vroegen dan nodig was.

Om dit te illustreren geef je één kind een hand vol kleine spulletjes (snoepjes, knoopjes  of muntjes), dit kind speelt de belastingbetaler. Een ander kind speelt iemand van de overheid, en jij speelt de tollenaar. Vertel dat de overheid tegen jou, als tollenaar, heeft gezegd van iedereen 3 snoepjes te vragen. Als het kind je drie snoepjes geeft, vraag hem/haar dan of hij/zij boos zou worden als je opeens zes snoepjes zou vragen. Leg uit dat heel veel tollenaars dit deden, en dat de mensen hen daarom haatten.

Leg uit dat Jezus ons altijd een tweede kans geeft. Wijs hen erop dat heel veel mensen boos waren op Jezus omdat Hij tijd en aandacht had voor zondaren. Jezus vertelde hen dat het de mensen zijn die ziek zijn die een dokter nodig hebben en niet de mensen die beter zijn, net zoals dat zondaren een redder nodig hebben en niet de mensen die nooit zonden doen. Herinner de kinderen dat niemand van ons zonder zonde is.

Laat zien dat zelfs al was Mattheüs een dief en niet heel aardig, Jezus hem toch nog een nieuwe kans gaf. Leg uit hoe Mattheüs zijn oude leven achter zich liet om Jezus te volgen.

Herinner je kinderen eraan dat Jezus genade aanbiedt aan zondaren. Genade is een gratis geschenk dat niemand kan verdienen. God houdt van ons zelfs al doen we slechte dingen, en Hij wil ons vergeven en ons een nieuwe start geven.

Denk er samen over na dat we soms boos worden op andere mensen en hen geen tweede kans willen geven. Misschien iemand die scheld of speelgoed afpakt. Vertel dat genade betekent dat je iemand vergeeft, zelfs als die persoon het niet verdient.

Vertel hen dat Mattheüs wilde dat al zijn vrienden deze vergeving zouden ervaren en Jezus zouden ontmoeten, en dat Matteüs hen daarom allemaal bij hem thuis had uitgenodigd. Denk samen na over manieren waarop wij onze vrienden over Jezus kunnen vertellen.

Bid en bedank Jezus dat Hij ons genade aanbied. Vraag Hem om jou te helpen iedere dag meer op Hem te gaan lijken.

Bijbelverhaal

Spelletjes en activiteiten

Wie zou jij roepen?

Plaats de kaartjes van de volgende pagina op de tafel. Stel een vraag aan een van de kinderen: “Wie moet ik om hulp vragen als ik ziek ben?” of “Wie moet ik om hulp vragen als ik iets in de brand zie staan?”

Als de kinderen oud genoeg zijn laat hen dan ook de vragen stellen.Bespreek met hen dat Jezus de enige is die ons kan helpen met ons zonde-probleem.

Doktertje spelen

Maak een knuffelberen ziekenhuis. Laat een van de kinderen de dokter zijn en breng verschillende knuffelberen met verschillende problemen naar hem toe. Je kunt hem een been laten verbinden met wc-papier, of de temperatuur laten meten.

Vergeet niet dat de fantasie van een kind veel beter is dan die van jou. Zij vinden vast zelf de middelen die nodig zijn om de patiënten te helpen.

Geldwissel spel

Rol om de beurt met een dobbelsteen. Het aantal stippen op de dobbelsteen laat zien hoeveel centen het kind krijgt. Maak er een wedstrijd van wie het eerste een euro bij elkaar heeft.

Als je met oudere kinderen speelt kun je muntjes laten inwisselen. (bijv. 10 muntjes worden gewisseld voor een 10cent muntje)

Gebruik echt geld, speelgoed geld of knopen.

Werkbladen

Kleurplaten – Jezus vriend van zondaren

Werkje – Volg mij Sandaal

Wat heb je nodig:

 • Kleurplaat (op wit karton geeft het beste resultaat)
 • Schaar
 • Viltstiften of vetkrijt,
 • Lint
 • Plakband

Wat te doen:

 1. Kleur de kleurplaat
 2. Knip de sandaal uit en maak kleine gaatjes waar aangegeven.
 3. Haal twee stukken lint door de gaatjes, maak er een knoopje in en plak ze vast aan de onderkant.

Jezus zei: “Volg mij”. – Mattheüs 9:9

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This