Trong thời kỳ chức vụ của Chúa Giê su, Ngài đã gọi 12 người làm môn đồ của Ngài. Một trong những người đó là Ma-thi-ơ. Chúng ta hãy đọc về sự kêu gọi này trong Ma-thi-ơ 9: 9-17. Một số điểm chính mà chúng ta sẽ học là:

  • Ma-thi-ơ bỏ lại đàng sau cuộc sống cũ của mình để theo Chúa Giê-xu.
  • Dân chúng không thích những người thu thuế, vì họ trộm cắp tiền.
  • Chúa Giê-xu  đầy lòng thương yêu và mời gọi chúng ta đến với Ngài dù chúng ta không tốt.
  • Chúa Giê su kêu gọi tất cả mọi người hãy ăn năn tội lỗi và theo Ngài.
Lesson guide in English

Hướng dẫn Bài học :

Hãy hỏi rằng các con có nhớ tên môn đồ nào của Chúa Giê-xu không? Bạn có thể tham khảo bài ‘Đánh Lưới Người’ cách đây vài tuần.

Kể lại thể nào Chúa Giê-xu đã gọi tất cả các hạng người khác nhau đi theo Ngài. Nhắc lại rằng một số các môn đồ làm nghề đánh cá, nhưng Ma-thi-ơ là một người thu thuế.

Hãy giải thích đơn giản về thuế. Giải thích rằng trong thời Chúa Giê-xu, dân chúng ghét người thu thuế. Rằng họ đã thu thêm tiền hơn quy định thế nào.

Để minh họa, cho trẻ xem một số đồ vật trong tay bạn (kẹo, nút, hoặc đồng xu.) Mời một em đóng vai nhà nước, con bạn là người nộp thuế, và bạn là người thu thuế. Ví dụ rằng nhà nước bảo thu 3 viên kẹo của con thôi. Khi con bạn đưa cho bạn ba viên, hãy hỏi con có giận không nếu bạn đột nhiên đòi sáu viên. Giải thích rằng nhiều người thu thuế đã làm vậy, nên dân chúng rất ghét.

Giải thích rằng Chúa Giê su luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai. Nhiều người đã tức giận khi Chúa Giê-xu dành thời gian gần gủi với tội nhân. Chúa Giê-xu dạy rằng người bệnh mới cần  bác sĩ chứ không phải người khỏe mạnh, cũng giống như tội nhân cần một Cứu Chúa chứ không phải là người hoàn hảo. Giúp các cháu biết rằng không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả.

Mặc dù Ma-thi-ơ là người tham lam, trộm cắp, thật là xấu , Chúa Giê-xu vẫn cho ông ta một cơ hội khác. Ma-thi-ơ đã bỏ lại đằng sau cuộc sống cũ của mình để đi theo Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu ban ân điển cho tội nhân. Ân điển là một món quà miễn phí mà không ai có thể tự kiếm được. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta làm những điều xấu, Ngài muốn tha thứ chúng ta, và cho chúng ta một khởi đầu mới.

Hãy suy nghĩ, đôi khi chúng ta tức giận người khác và không muốn cho họ một cơ hội thứ hai. Có thể ai đó nhạo tên, hoặc ăn cắp một món đồ chơi. Chia sẻ rằng ân điển có nghĩa là tha thứ cho ai đó ngay cả khi họ không xứng đáng.

Ma-thi-ơ mừng quá nên muốn tất cả bạn bè của mình cũng trải nghiệm ơn tha thứ này và cũng được gặp Chúa Giê-xu, nên ông mời họ đến nhà của ông. Chúng ta có thể kể về Chúa Giê-xu cho bạn bè mình về bằng cách nào đây.

Cầu nguyện và cảm ơn Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta ân điển của Ngài. Hãy xin Ngài giúp các con ngày càng giống Ngài hơn.

Xem qua trước bài học

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This