In deze les, zullen we lere over Johannes de Doper. Een aantal hoofdpunten die we zullen bekijken is:

  • 1.      Johannes kwam om de weg klaar te maken voor Jezus komst. (Markus 1.3)
  • 2.      Johannes wist dat het niet om hem draaide, maar om God. (Johannes 3.30)
  • 3.      Johannes onderwees dat iedereen zijn zonden zou moeten belijden (Matheus 3.2)
  • 4.      Introductie op de Doop

Lesplan – Johannes de Doper

Herinner je kind eraan dat Johannes de Doper de zoon is van Elizabet, die door Maria werd bezocht toen deze in verwachting was van Jezus. Leg uit dat Johannes een wonderkind was, omdat zijn ouders eigenlijk al te oud waren om nog een baby te krijgen. Vertel dat een er een engel verscheen aan de vader van Johannes, toen deze in de tempel aan het werk was, om te vertellen dat Johannes zou worden geboren.

Leg uit dat Johannes heel belangrijk werk had. Zijn taak was om de weg klaar te maken voor de komst van Christus. Vraag je kind of het wet wat het woord “voorbereiden” betekent. Om dit te illustreren, neem je een recept. Dit kan iets voor het avondeten zijn, of een toetje of een speciale snack. Voordat je begint leg je alle ingrediënten naast elkaar neer. (Ter versterking van de illustratie kun je voor een recept kiezen waarvan de ingrediënten niet los en/of klaargemaakt, eetbaar zijn, zoals bloem, zuiveringszout etc.) Vraag je kind of de bloem of andere ingrediënten, klaar zijn om te worden gegeten. Als je met de voorbereidingen begint, vraag je het kind tijdens het proces of de ingrediënten al eetbaar zijn. Leg uit dat iedere onderdeel alleen eetbaar is op het moment dat alle ingrediënten verwerkt zijn en gebakken. Vertel dat, net als de ingrediënten, God een moment en mensen uitkoos, om de komst van Zijn Zoon voor te bereiden.

Vraag het kind  of het weet hoe Johannes de komst van Jezus voorbereidde. Vertel dat Johannes preekte en de mensen vertelde dat Jezus nu heel snel zou gaan komen. Leg uit dat een voorganger in de de kerk ook preekt. Als het kind oud genoeg , vraag het dan of hij/zij weet over wie de voorganger heeft gepreekt. Vraag of de voorganger praat over zichzelf, tekenfilmpjes, of Jezus. Leg uit dat, net als een voorganger, ook Johannes of jezus sprak en niet over zichzelf. Leg uit dat ook wij worden opgeroepen om anderen over Jezus te vertellen.

Leg uit dat Johannes preekte over dat het nodig is dat wij ons bekeren. Leg uit dat bekering het volgende is: dat het je spijt dat je verkeerde dingen doet, en dat stopt met ze te doen. Vertel dat bekering betekent dat je je omdraait en in tegenovergestelde richting doorgaat.

Leg uit dat Johannes ook wel Johannes de Doper werd genoemd, omdat hij mensen doopte. Als je kind al een een doop heeft gezien, dan kun je dat als illustratie gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om een filmpje van eene doop op internet op te zoeken, of je vertelt gewoon wat er gebeurd. Bespreek met je kind dat de doop een afbeelding, een illustratie is van ons sterven van onze zondige natuur, en ons opstaan in een nieuwe leven in Christus. Leg uit dat de doop zelf ons niet red, maar dat het een representatie is van onze redding. Om dit te illustreren kun je zowel je telefoon of een fotocamera gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om vooraf een foto te kiezen, of je kind te helpen bij het maken van fotos. Bespreek dat de fotos niet het echte object zijn, maar een representatie  van het echte object. Gebruik op z’n minst één foto (als je eerder het recept hebt gedaan, dan kun je hier heel goed een foto van maken.) Wijs je kind op het eten op de foto, en vraag het kind of dit ervoor zal zorgen dat ze geen trek meer zullen hebben. Vraag of de foto van hun bed zal helpen om hen minder moet te maken. Of de foto van het water hun handen schoon kan wassen. Gebruik deze illustratie om uit te leggen dat de doop een afbeelding is van dat wat Christus voor ons heeft gedaan, maar dat de doop zelf ons dus niet kan redden.

Verheug je er samen over dat Jezus naar de wereld kwam. Je kunt dit doen door een lied te zingen, door te bidden, of dit aan elkaar te vertellen. Bid en dank God voor Christus. Vraag Hem om jou te helpen om als Johannes te zijn door het Goede Nieuws aan anderen te vertellen.

VERHAAL – Johannes de Doper

WERKBLADEN

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This