Deze week willen we ons richten op Jozua, één van de twaalf spionnen, die er bij het volk Israel op aandrong om God te gehoorzamen. Enkelen van de lessen die we van zijn leven willen leren zijn:

  • We moeten geduldig zijn en vertrouwen dat God ons geeft wat we nodig hebben, wanneer we er klaar voor zijn.
  • God beloont ons vertrouwen op Hem.
  • We mogen sterk en moedig zijn want God belooft dat Hij altijd met ons is.
  • Het maakt God blij wanneer families hem samen dienen.

Les plan

Herinner het kind aan de twaalf spionnen die het Beloofde Land in gingen. Vraag ze of ze zich herinneren welke enorme vruchten ze mee terug brachten om aan het volk Israël te laten zien. Herinner ze eraan hoe tien spionnen er bij het volk op aandrongen om God niet te gehoorzamen en de straf die God ze daarop gaf; dat zij het Beloofde Land niet in mochten.

Praat samen over wachten. Vraag de kinderen of ze het leuk vinden om te wachten op dingen. Leg uit hoe er taken kunnen zijn waar ze nog te jong voor zijn om uit te voeren of dat er speelgoed is waarmee ze nog niet mogen spelen. Praat erover dat ze moeten wachten, omdat je wilt dat het veilig is voor ze en dat jij weet wat het beste is voor hen. Bespreek hoe God ons ook laat wachten op iets goeds. Om het te illustreren kun je een pot vullen met aarde en er een zaadje in planten. Elke dag geef je water aan het zaadje en lees je een Bijbelvers over geduld. Als je snellere resultaten wilt kun je een gepotte plant uit een kas nemen met een paar knoppen. Zorg voor de plant en laat dan de bloeiende bloemen zien. Praat over hun schoonheid en hoe het wachten werd beloond. Denk na over hoe ze bloeien wanneer God zegt dat ze klaar zijn. Noot: je kunt ook een plant nemen met groene tomaten en ze rijp zien worden of eenvoudig een zaadje van een plant naar keuze. Het belangrijkste is om het kind het belang van geduld te laten zien en de beloning.

Een andere manier om het belang van tijd te illustreren is door te spreken over de seizoenen. Je kunt vier achtergronden uit printen die elk een seizoen weergeven. Print ook wat dingen uit die bij elk seizoen horen (bijvoorbeeld een kerstboom, hun verjaardag, een sneeuwman, etc.). Plaats elk van de dingen in het juiste seizoen. Leer samen Prediker 3:1 uit je hoofd. 

Bespreek hoe dapper Jozua en Kaleb waren om op te staan terwijl iedereen het niet met hen eens was. Laat zien dat ze sterk en moedig waren omdat ze wisten dat God aan hun zijde was. Denk erover na hoe we niet bang hoeven te zijn, omdat God met ons is.

Lees Jozua 24:15 en spreek over hoe Jozua zijn gezin leerde om God lief te hebben en Hem te dienen. Leg uit dat je ze aan het leren bent om God lief te hebben en Hem te dienen, omdat God blij is wanneer families hem samen dienen. Je kunt een mogelijkheid zoeken in een voedselbank, je kerk, etc. om samen met je kind God te dienen (voor meer details, zie de les van vorige week).

Bid met je kind en vraag God hen te helpen geduldig te zijn en Hem altijd te dienen.

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This