In de les van deze week zullen we kijken naar het boek Spreuken. Koning Salomo schreef in dit boek over de geweldige wijsheid en kennis die God hem had gegeven om te delen met anderen. Een spreuk is een kort, makkelijk te onthouden gezegde dat een waardevolle les onderwijst. Het boek Spreuken is een erg praktisch boek dat ons helpt, ongeacht onze leeftijd.

Lesplan

lesson guide video in English

Begin er mee je kind eraan te herinneren dat Koning Salomo, God om alles had kunnen vragen, maar dat hij Hem vroeg om de gave van de wijsheid. Leg ze uit hoe hij zijn wijsheid met ons deelt in het boek Spreuken. Spreek met je kind over hoe jij probeert hen te helpen door de dingen die je hebt geleerd of de fouten die je hebt gemaakt, te delen.

Spreek over hoe Salomo zijn wijsheid niet voor zichzelf hield maar deze deelde met anderen. Denk aan enkele van de dingen waarmee God je heeft gezegend als gezin. Dat kunnen tastbare dingen zijn zoals eten, een huis, een computer of ook talenten, zoals zingen of tekenen. Denk aan manieren waarop je de dingen die God je heeft gegeven kunt delen met anderen.

In de les van deze week zullen we ons richten op vijf van Salomo ’s spreuken.

Als je dit thuis doet dan is het aan te raden de vijf spreuken te verdelen over de week, en ze te behandelen, of zelfs te proberen er dagelijks één uit het hoofd te leren. Leer niet alleen de woorden maar spreek met je kind over wat het betekent. Er zitten werkbladen en activiteiten in deze les die betrekking hebben op de spreuken, deze kun je bij de desbetreffende dag gebruiken.

Als je dit in de kerk of groep doet, doe er zo veel of zo weinig als werkt in jouw groep.

De spreuken waar we ons op richten zijn:

Spreuken 3:5-6 – Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Spreuken 6:6 – Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.

Spreuken 16:9 – Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.

Spreuken 18:10 – De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

Spreuken 22:1 – Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.

Spelletjes en activiteiten.

IJverige mieren

Verstop wat speelgoedvoedsel of plaatjes van voedsel verspreid door de kamer.

De kinderen moeten zoveel mogelijk van deze voorwerpen verzamelen in een bepaalde tijd.

( voor de winter komt)

Stel een timer in en zeg “start”.

Wie de meeste voorwerpen over voedsel verzamelt, wint.

Wijs je kind op Spreuken 6:6

 Veilig in de sterke toren

Speel een soort trefbal, waarbij de toren een veilige plaats is.

De kinderen moeten proberen rennend de kamer over te steken en weer terug. De beide kanten van de kamer zijn een sterke toren.  Als ze in de sterke toren zijn, kunnen ze niet geraakt worden door de bal. ( of getikt: een bal is meer geschikt voor buiten).

Wijs je kind erop dat ze veilig kunnen zijn in God.

Blindemannetje

Doe een eenvoudige blinddoek over de ogen van het kind, zodat ze niet zo goed kunnen zien. ( Kijk of het kind hier niet bang voor is, want dan kun je beter zelf geblinddoekt worden)

Geef aanwijzingen voor de geblinddoekte persoon om van A naar B te gaan. Om de uitdaging groter te maken kun je wat obstakels onderweg neerzetten. Vertel  hoe belangrijk het is dat de geblinddoekte de persoon van de aanwijzingen moet vertrouwen. Herinner hen eraan hoe belangrijk het is om de aanwijzingen die God ons geeft ook te vertrouwen.

Werkbladen

Werkje over mieren

Wat heb je  nodig:

 • Achtergrond van wit karton
 • Eierdoos
 • Zwarte verf (of welke kleur dan ook die je de mier wilt geven)
 • Pijperagers
 • Schaar
 • Beweegbare plakoogjes
 • Lijm

Wat moet je doen?

 1. Knip de bodem van de eierdoos af, zodat je een strip van 3 vakjes over houdt.
 2. Verf dit stuk eierdoos en laat het drogen
 3. Volwassene: prik aan weerszijden 4 gaatjes, zoals in het filmpje. 8 gaatjes in totaal.
 4. Steek de pijperagers door de gaatjes heen. 2 steken omhoog voor de antennes uit de kop en 6 steken naar beneden voor de pootjes.
 5. Plak een paar beweegbare oogjes op en laat het drogen.
 6. Vouw de achtergrondplaat en zet de mier erop.

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This