Tuần này, chúng ta học sách Châm ngôn. Vua Sa-lô-môn đã ghi lại sự khôn ngoan và kiến thức vĩ đại mà Chúa ban cho ông trong cuốn sách này, để chia sẻ cho người khác.

Châm ngôn là câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dạy cho chúng ta một bài học quý giá. Sách Châm ngôn là sách rất thực tế, hữu ích cho mọi lứa tuổi.

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học – Châm Ngôn

Hãy bắt đầu bằng cách nhắc bé rằng Vua Sa-lô-môn có thể xin Chúa bất cứ điều gì, nhưng vua đã xin Chúa sự khôn ngoan. Giải thích cho bé, vua ghi chép sự khôn ngoan này trong sách Châm ngôn để chia sẻ cho chúng ta. Hãy giúp bé bằng cách chia sẻ những điều mà bạn đã học được, hoặc những sai lầm bạn đã mắc phải.

Sa-lô-môn không giữ sự khôn ngoan cho riêng mình mà chia sẻ cho người khác. Hãy chuyện trò trong lớp là Chúa đã ban phước cho chúng ta như thế nào. Có thể là về vật chất như thức ăn, nhà cửa, máy tính, hoặc về tài năng như ca hát, hoặc vẽ… Suy nghĩ về cách bạn có thể chia sẻ những điều Chúa cho bạn với người khác.

Bài học tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào năm câu Châm ngôn của vua Sa-lô-môn.

Nếu học ở nhà, chúng ta có thể chia năm câu Châm ngôn trong tuần, và ôn một câu Châm ngôn mỗi ngày. Đừng chỉ học các từ mà còn giải thích với bé về ý nghĩa của nó. Ngoài ra, còn có các bài tập và hoạt động trong bài học này, phù hợp với các câu Châm ngôn, vì vậy bạn có thể áp dụng cho phù hợp từng ngày.

Nếu học tại nhà thờ hoặc nhóm riêng, sử dụng nhiều hay ít câu, tuỳ nghi, để mang lại hiệu quả với nhóm của bạn.

Những câu Châm ngôn chúng ta sẽ học là:

Châm ngôn 3: 5-6 –  Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Đừng cậy sự hiểu biết riêng của con. Luôn vâng lời Ngài trong các việc làm của con, thì Ngài sẽ làm cho đường con bằng phẳng.

Châm ngôn 6: 6 –  Này kẻ lười biếng, hãy quan sát loài kiến! Hãy xem cách làm việc của nó mà học khôn ngoan!

Châm ngôn 16: 9 – Lòng người toan định đường lối mình. Nhưng Đức Giê-hô-va quyết định các bước của người.

Châm ngôn 18: 10 –  Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, Người công bình chạy đến đó, được trú ẩn an toàn.

Châm ngôn 22:1 –  Danh thơm tiếng tốt hơn giàu có. Kẻ trọng người thương hơn bạc vàng.

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy một số mẹo và gợi ý để dạy mỗi câu Châm ngôn này.

Châm Ngôn – Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu – Châm Ngôn

Thủ công Con Kiến

Thủ công: Tin cậy Chúa hết lòng

Thủ công Tháp kiên cố

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This