Den här veckans lektion handlar om Ordspråksboken. Kung Salomon skrev ner visdom och kunskap som han fick av Gud i den här boken för att dela med sig av vad han fått.

Ett ordspråk är en kort mening eller talesätt, som är lätt att minnas och som lär oss en viktig läxa för och om livet. Ordspråksboken är en mycket praktisk bok som kan vara till hjälp för alla åldrar.

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Lektionsguide – Ordspråksboken

Börja med att påminna barnet att kung Salomon kunde få vad som helst av Gud och han valde att få vishetens gåva. Förklara att han delar med sig av den här visheten med oss i Ordspråksboken.

Prata om att Salomon inte höll sin gåva för sig själv utan ville dela med sig åt andra vad han hade fått.  Tänk på något som ni som familj har blivit välsignade med. Det kan vara fysiska saker som hem, mat, leksaker. Eller talanger såsom att sjunga, måla eller baka. Fundera tillsammans hur ni kan dela med er av det ni fått åt andra.

Vi kommer att titta närmare på fem av Salomons ordspråk.

Om du gör det hemma rekommenderar jag att dela upp ordspråken under veckan. Kanske försöka lära ett ordspråk per dag utantill och inte bara orden, utan vad ordspråket vill lära oss. Det finns aktiviteter och pyssel som hör ihop med de olika ordspråken och ni kan med fördel göra de pyssel som hör ihop med ert ordspråk för dagen.

Om ni gör det i kyrkan eller för söndagsskola kan ni välja hur många ni har tid med.

Vår fem ordspråk som vi kommer att titta närmare på:

Ords. 3:5–6 – Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar.

Ords. 6:6 – Lär dig av myran, du som är lat. Lär dig av deras arbete och bli vis!

Ords. 16:9 – Vi bör planera men samtidigt räkna med att Herren leder oss.

Ords. 18:10 – Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.

Ords. 22:1 – Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.

Här nedan följer en liten undervisning för var och ett av de fem ordspråken.

Ordspråksboken – Berättelsen

Feu Arbetsblad

Målarbok – Ordspråksboken

Pyssel – myra

Pyssel – Lita på Herren av hela ditt hjärta

Pyssel – Starkt torn

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This