Plánovanie dokonalých Vianoc

Plánovaní dokonalých Vianoc

Tento program bol navrhnutý tak, aby pomohol deťom preskúmať narodenie Ježiša a spojiť ho s modernými vianočnými tradíciami. Program pozostáva z piatich stretnutí, kde zistíme, ako Boh zložito naplánoval prípravy na prvé Vianoce.

Náš kľúčový verš pre túto sériu je: „podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ – Efezským 3:11

Počas našich piatich stretnutí sa dozvieme o:

 1. DOKONALÝ STROM (MATÚŠ 1:1-16): Objavte jedinečný Ježišov rodokmeň. V tejto lekcii sa bližšie pozrieme na Jeho rodovú líniu a rovnako ako starostlivo vyberáme svoje vianočné stromčeky, uvidíme, ako Boh vybral dokonalú rodovú líniu pre Ježiša, ukazujúc nám Jeho lásku ku všetkým ľuďom (dokonca aj k tým, ktorí urobili chyby).
 1. DOKONALÉ ZASĽÚBENIE (2 SAMUEL 7:12-16): Pochopte hĺbku Božích zasľúbení so zameraním na narodenie Ježiša. Táto lekcia nám pripomenie, že Boh vždy dodržiava svoje sľuby.
 1. DOKONALÉ SVETLO (IZAIÁŠ 9:2; 60:1-3): Ježiš je svetlo sveta. V tejto lekcii sa naučíme, že nás Ježiš prišiel zachrániť z temnoty a povolá nás, aby sme boli odrazom Jeho života vo svete.
 1. DOKONALÉ MIESTO (MICHEÁŠ 5:2): Cesta do Betlehema, skromného mesta, ktoré si Boh vybral pre Ježišovo narodenie. Naučíme sa, že Boh často používa jednoduché začiatky na veľké účely, zdôrazňujúc krásu pokory.
 1. DOKONALÝ DAR (Ján 3:16; LUKÁŠ 2:1-20): Toto stretnutie nám pomôže oceniť, že Ježiš zostáva najväčším darom, aký sme kedy mohli dostať.

Spôsob využitia programu

„Plánovanie dokonalých Vianoc“ bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo flexibilitu a možnosť prispôsobenia širokému spektru rozvrhov a plánov. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete využiť tento komplexný program:

 1. Tradičný formát sviatočných biblických škôl/sviatočných klubov Program môžete realizovať ako klasickú 5-dňovú prázdninovú biblickú školu, postupne pomocou prvých piatich stretnutí od pondelka do piatku.
 2. 5-týždňové učebné osnovy: „Plánovanie dokonalých Vianoc“ môže byť tiež použité ako 5-týždňové učebné osnovy. Pred Vianocami môžete pokryť jedno vyučovanie týždenne.

Štruktúra

Každé vyučovanie v programe „Plánovanie dokonalých Vianoc“ bolo navrhnutá tak, aby fungovala ako flexibilná sada nástrojov, ktorú je možné upraviť rôznym spôsobom práce, asovým limitom, schopnostiam detí a dostupným zdrojom. Ako vyučujúcemu vám to dáva slobodu prispôsobiť program tak, aby čo najlepšie vyhovoval jedinečným potrebám vašej skupiny.

Štruktúra každej lekcie obsahuje nasledujúce časti:

 1. Sprievodca biblickou lekciou:
 2. Ľahko čitateľný biblický príbeh:
 3. Scenár:
 4. Pracovné listy:
 5. Skupinové hry:
 6. Tvorivé nápady:
 7. Aktivity s pamäťovými veršami:

Bezplatné stiahnutie

Pin It on Pinterest

Share This