Kliknutím prehráte príbeh

Jedného dňa Boh poslal anjela, aby odovzdal Márii veľmi dôležitú správu.

Anjel Gabriel povedal Márii: “Budeš mať dieťa, ktoré je Božím synom. Dáš mumeno Ježiš.“

Mária bola vystrašená a vedela, že to nie je možné. Anjel jej pripomína:  “S Bohom nie je nič  nemožné.“

Hľadajte ďalší obrázok

Pin It on Pinterest

Share This