I veckans lektion, fortsätter vi att lära oss om Adam och Eva. Vi kommer lära oss om hur de inte lydde Gud. Vårt bibelställe finns i Första mosebok kapitel 3. Några punkter vi kommer lära oss är:

  • Vi måste lyda Gud.
  • Det blir konsekvenser för våra dåliga val.
  • Gud älskar oss även om vi gör fel.

Lektionsguide – Syndafalle

Lesson guide video in English

Gå igenom vad vi redan har lärt oss om skapelsen. Reflektera över hur edens trädgård var perfekt och att Adam och Eva var lyckliga/glada. Berätta om hur de njöt av sin relation med Gud.

Läs Första mosebok kapitel 3 från Barnens bibel.

En viktig del i veckans lektion är om att göra val. Äldre barn kommer automatiskt fråga varför Gud tillåter Adam och Eva att äta frukten eller varför han planterar trädet i trädgården från första början. Detta ger oss möjlighet att prata med våra barn om val och fri vilja.

Om dina barn har en leksak med fjärrkontroll, låt dem leka med den. Kommentera om hur leksaken lyder/svarar på fjärrkontrollens kommandon. Gå på upptäcksfärd hemma och leta efter saker som har strömbrytare. Vilket barn (eller vuxen) älskar inte att trycka på knappar? Ljusknappar, Fjärrkontroller till TV:n, datorer, leksaker etcetera. Igen kommentera/uppmärksamma hur något fungerar genom att vi trycker på en knapp.

Nu kan du introducera den fria viljan. Berätta att Gud inte gjorde oss till robotar eller tvingade oss att älska och lyda honom bara för att vi måste. Han ville att vi skulle vilja älska och lyda honom. Han gav Adam och Eva ett val, de kunde välja att äta allting förutom frukten från ett träd och lyda Gud. Eller så kunde de äta den frukten och välja att inte lyda Gud. Introducera ordet ”synd”. Förklara att när vi gör saker som Gud inte vill att vi ska göra , så kallas det synd.

Ge dina barn några situationer och be dem att välja vad som är ett bra val och vad som är ett dåligt val. Tillexempel om du gör sönder något är det bra att A) gömma det eller B) berätta för en vuxen. Om någon har en leksak du vill ha är det bra att A) ta den eller B) väntar på din tur och så vidare. Förklara att de viktigaste valen vi behöver göra är att älska Gud.

Visa att det blir konsekvenser för våra handlingar. Allt vi gör får bra eller dåliga konsekvenser. Gör någon orsak och verkan aktivitet med dina barn.

 Berätta om att öven om Gud straffade/disciplinerade Adam och Eva för deras olydnad, slutade han inte att älska dem. Han tog hand om dem och lovade ett sätt att rädda människorna igen. Förklara hur Jesus kom för att rädda/återställa vår relation med Gud.

Berättelse – Syndafalle

Arbetsblad

Målarbok

Trädpyssel

Du behöver:

  • 1 toarulle,
  • Tjockt vitt papper
  • Färgpennor, målarpennor eller färg
  • 1 piprensare
  • Färgat papper
  • Lim

Gratis nedladdning

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This