Trong bài học tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Ru-tơ, người đã sống trong thời Các Quan Xét. Chuyện này được chép trong sách Ru-tơ. Một số điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời ban thưởng khi chúng ta tin cậy và theo Ngài.
  • Đức Chúa Trời là thành tín.
  • Đức Chúa Trời có thể dùng những tình huống khó khăn để đưa chúng ta đến một kết cuộc tốt đẹp hơn.
  • Chúng ta phục vụ Chúa thật tốt từ những việc nhỏ.
  • Đức Chúa Trời sắm sẵn một Đấng Cứu Chuộc cho chúng ta.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học

Nói về nạn đói có nghĩa gì. Giải thích là Na-ô-mi và gia đình đã phải đi đến một nơi xa để tránh nạn đói. Cả nhà đi đến một xứ lạ hoàn toàn, dân ở đó không thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau đó, Ru-tơ theo Na-ô-mi trở về quê hương và dân sự của Chúa. Hãy tưởng tượng cuộc sống tha phương trên đất khách thì khó khăn thế nào.

Giúp bé chọn một quốc gia. (Quay một quả địa cầu, tìm những người truyền giáo được Hội thánh bạn hỗ trợ, v.v.) Sau khi chọn quốc gia rồi, hãy tìm một vài hình ảnh về nó. Chọn một công thức nấu ăn từ đất nước đó, nấu, và ăn với bé. Thảo luận về sự khác lạ của nhà cửa, cây cối, hoa, … Sau đó, giải thích rằng, dù các quốc gia khác biệt nhau thế nào, thì mọi người trên khắp thế giới đều cần phải tin Chúa Giê-xu để được cứu. Cam kết với bé để cầu nguyện cho đất nước “của bạn” trong một tuần hoặc lâu hơn.

Ru-tơ trung tín trong việc nhỏ như đi mót lúa. Hỏi bé làm thế nào để “chữa lành” thế giới này. Hãy phấn khởi nói về những cách đem hạnh phúc đến cho mọi người – chẳng hạn như tặng người khó khăn một túi bánh. Dù chúng ta không thể làm điều này cho tất cả mọi người trên thế giới, chúng ta có thể làm điều nho nhỏ như tặng bánh cho hàng xóm hoặc bạn bè. Nói về những việc nhỏ mà bé cố gắng làm (dọn giường, cất đồ chơi, v.v.). Điều bé cần làm là trung tín trong những việc nhỏ trước khi bé được giao trách nhiệm cao hơn.

Chúa có thể dùng hoàn cảnh khó khăn để đưa chúng ta đến một cái kết tốt đẹp hơn. Nếu có thể, hãy sắp xếp một chuyến đi đến một ngọn đồi. Cùng nhau leo lên ngọn đồi. Chỉ cho bé thấy đường dài hoặc dốc. Khi lên đến đỉnh, hãy chỉ cho bé có thể nhìn ngắm bao quát toàn cảnh từ trên xuống thật thú vị và đầy cảm xúc về thiên nhiên. Giải thích, đôi khi đường đi có vẻ khó khăn, nhưng kết cuộc là xứng đáng.

Giải thích ý nghĩa của người mua chuộc. Nói về cách bạn “mua chuộc” các mặt hàng tại siêu thị khi bạn thanh toán tiền hàng. Giải thích rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc, và Ngài đã đến thế gian để trả giá mua chuộc chúng ta.

Cầu nguyện với bé và cảm tạ Chúa Giê-xu, là Đấng Cứu Chuộc, xin Ngài cứu tất cả dân tộc trên khắp thế giới.

Ru-tơ – Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu

Giỏ bằng dĩa giấy

Giỏ lúa mì

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This