Deze week willen we kijken naar het verhaal van Jozef. Je kunt wijzen op het feit dat Jozef de kleinzoon is van Izaak en Rebekah en de zoon van Jakob. Zijn verhaal kun je lezen in Genesis 37-45.

Een aantal van de belangrijkste punten die we willen bekijken zijn:

  • God heeft een geweldig mooi plan voor ons leven en Hij kan iets slechts in iets goed veranderen. Romeinen 8.28
  • Hoewel mensen ons soms vergeten, vergeet God ons nooit.
  • Vergeving. Jozef vergaf zijn broers hoewel zij hem pijn hadden gedaan.

Les plan

Pak een vel papier. Laat het kind zien hoe perfect het papier uitziet. Terwijl je begint te praten, vouw je het papier. Je gaat een sneeuwvlok maken. Leg uit dat hoewel het lijkt alsof ieder keer dat je knipt je iets doet dat niet leuk is, maar dat als je het papier uitvouwt er een prachtige sneeuwvlok zichtbaar wordt. Wijs erop dat de schijnbaar slechte snedes iets heel moois maakten. Leg uit dat er soms dingen gebeuren die ons verdrietig maken, maar God laat het toe om iets beters te maken. Lees Romeinen 8.28.

Vraag het kind of hij of zij ooit wel eens iets vergeten is. Misschien een stuk speelgoed, of een plaatje dat ze aan iemand moesten geven. Herinner hen eraan dat God nooit iets vergeet. Hij weet alles.

Leg het concept ‘vergeving’ uit. Leg uit dat vergeven betekent dat je stopt met je boos te voelen over het verkeerde gedrag van een ander. Vraag het kind of er ooit iemand wel eens wat bij hen gedaan heeft dat hen boos of verdrietig maakte, of of ze ooit wel eens iets verkeerd bij iemand anders hebben gedaan. Noem een aantal dingen die verkeerd zijn. ongehoorzaam zijn, ruzie maken met broertjes of zusjes, zeuren, etc. Leg uit dat het belangrijk is om vergeving te vragen aan God en aan de mensen tegen wie je iets verkeerd doet.

Geef een voorbeeld van een keer dat jouw kind vergeven moest worden. Leg uit hoe Jozef zijn broers vergaf, zelf al hadden zij hem dat niet gevraagd. Laat zien hoe je God om vergeving vraagt voor de zonden die je gedaan hebt.

Gratis downloaden

Pin It on Pinterest

Share This